Tullverket

Kamerabevakning

Tullverket använder olika metoder för att upptäcka och förhindra att illegala varor kommer in i Sverige – till exempel underrättelseinformation, sökhundar, skanner och kamerabevakning.

Varför använder Tullverket kameror?

Tullverket använder kameror för att förebygga, förhindra och upptäcka brott. Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och selektering och ska öka möjligheterna att hindra illegala varor från att komma in i Sverige. Kamerabevakning förväntas öka antalet grova beslag av narkotika, vapen och punktskattepliktiga varor.

Hur fungerar kamerabevakning?

Tullverkets kamera läser automatiskt av passerande fordons registreringsnummer. Informationen jämförs med registrerade uppgifter om fordon som misstänks förekomma i brottslig verksamhet, eller som kan sättas i samband med sådan verksamhet och som faller inom ramen för Tullverkets befogenheter. Tekniken kallas ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Juridiskt stöd och information om kamerabevakning

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § 2 st. p. 1 och 3 och 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) samt 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. På de platser där Tullverket bedriver kamerabevakning med fasta kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med kamerabevakningslagen.

Hur behandlar Tullverket personuppgifter?

Personuppgifter hos Tullverket

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000