Tullverket

Import och export

Import innebär att ett företag eller en privatperson tar in en vara till EU från ett land utanför EU. Att exportera innebär att en vara skickas till ett land utanför EU. Det kan vara i samband med försäljning, men även andra försändelser kan räknas som export.

Import

Import innebär att ett företag eller en privatperson tar in en vara till EU från ett land utanför EU. När varan har kommit till Sverige ska den deklareras, det gör företagaren eller privatpersonen genom att fylla i en importdeklaration.

Importera varor

När en vara förs in från ett land inom EU räknas det som införsel. Varor som medförs från annat EU-land omfattas huvudsakligen av principen om fri rörlighet för varor inom EU:s inre marknad. Det finns vissa undantag från denna princip. Undantag gäller bland annat för varor som omfattas av införselrestriktioner. Läs mer under rubriken "Import- och exportrestriktioner".

Export

Exportera innebär att en vara skickas till ett land utanför EU. Det kan vara i samband med försäljning, men även andra försändelser kan räknas som export.

Exportera varor

Att Sverige är medlem i EU som tullunion innebär att det inte finns några tullar mellan medlemsländerna men däremot en gemensam tullmur mot omvärlden. EU:s inre marknad medför att det i princip är fri rörlighet för varor mellan länderna i EU. När en vara förs ut till ett land inom EU räknas det som utförsel.

Import- och exportrestriktioner

Det finns vissa varor med särskilda regler och bestämmelser, det vill säga varor med import- och exportrestriktioner. Anledningen till restriktioner är handelspolitiska skäl, hänsyn till miljön, hälsa eller säkerhet samt att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar. Exempel på sådana varor är narkotika, läkemedel och vapen. 

Här är några fler exempel på varor som omfattas av restriktioner, med ansvarig myndighet inom parentes:

  • Jordbruksprodukter (Jordbruksverket)
  • Animaliska produkter och levande djur (Jordbruksverket)
  • Livsmedel (Livsmedelsverket)
  • Kulturföremål (Riksantikvarieämbetet)
  • Utrotningshotade djur och växter (Jordbruksverket)
  • Krigsmateriel (Inspektionen för strategiska produkter)
  • Kemiska produkter (Kemikalieinspektionen)
  • Produkter med dubbla användningsområden (Inspektionen för strategiska produkter)
  • Radioaktivt avfall (Strålsäkerhetsmyndigheten)
  • Förbrukade köldmedier, exempelvis kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar innehållande ozonnedbrytande ämnen (Naturvårdsverket)

Läs mer om vilka varor som har restriktioner. (P&R List – EU Prohibitions and Restrictions for Customs, engelska)

Läs mer om vilka kontroller Tullverket gör på uppdrag av andra.

Tulltillägg

Tulltillägg är en sanktionsavgift. Den riktar sig mot brister i anmälnings- och uppgiftsskyldigheten vid tullbehandling av den kommersiella importen. En förutsättning för att ta ut tulltillägg är att företaget varit skyldig att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration.

Tulltillägg

Handelsstatistik

Tullverket levererar uppgifter till handelsstatistiken. Arbetet sker i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, dit Tullverket rapporterar uppgifter som ligger till grund för många prognoser och är även ett hjälpmedel när regeringen tar fram budgetpropositionerna. Om du vill ta del av handelsstatistik vänder du dig till SCB: www.scb.se

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000