Tullverket

Immaterialrätt, piratkopior och varumärkesintrång

Förfalskade produkter kan ha flera namn. De kan beskrivas som piratkopior, immaterialrätts- eller varumärkesintrång men samtliga syftar till att rubricera förfalskade produkter.

Det är innehavaren av en immateriell rättighet, till exempel ett varumärke, upphovsrätt, mönsterrätt eller patent som ansöker om att Tullverket ska ingripa och stoppa misstänkta intrångsvaror som importeras, exporteras eller transiteras genom landet. Ett ingripande kan även ske på Tullverkets eget initiativ. Ansökan kan vara nationellt begränsad eller avse hela EU (gemenskapsansökan).

När resenärer tar med sig piratkopior i kommersiellt syfte riskerar de att bli av med sina varor. Tullverket kan stoppa en sändning som misstänks innehålla kopior. Om det visar sig att det är så, blir det en tvist mellan resenären och den som har skyddat varan. Denne kan välja att lämna in en stämningsansökan till domstolen och driva en civilprocess.

Vanligast att varorna förstörs

Alternativt kan importören och rättighetshavaren båda gå med på att varorna förstörs. De allra flesta fallen i Sverige slutar på det sättet.

Tullverket kan inte ingripa när det gäller varor som parallellimporteras till Sverige. Parallellimporterade varor är sådana som har tillverkats eller släppts ut på en annan marknad med rättighetsinnehavarens samtycke. Dessutom ingriper Tullverket inte heller när det är varor som ingår i resandes personliga bagage (och inte bedöms vara för kommersiellt syfte) och som förs in av resenären själv.

Vilka produkter stoppas?

2017 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 341 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av 582 miljoner euro. De vanligaste produkterna som stoppades, sett till antalet, var livsmedel (ca 24 procent), leksaker (ca 11 procent) och cigaretter (ca 9 procent).

Bland ursprungsländer för kopiorna utmärker sig Kina (över 80 procent) och Hong Kong (ca 8 procent). I Sverige stoppade Tullverket under samma period 28 940 artiklar.

Andra myndigheters befogenheter/roll

Patent- och registreringsverket
WIPO – World intellectual propety organisation

Mer information

Immaterialrätt (för företag)
Piratkopior (för privatpersoner)

Sveriges statistik över ingripanden av kopior

Ingripanden


År

Antal

2018

269

2017

411

2016

235

2015

241

2014

346

2013

356

2012

324

2011

462

2010

681Artiklar


År

Antal

2018

19 576

2017

28 940

2016

ca 211 000

2015

ca 58 000

2014

ca 40 000

2013

102 920

2012

52 100

2011

68 700

2010

72 248Varuvärde i miljoner, SEK


År

Varuvärde

2014

-

2013

40.0

2012

17.1

2011

42.0

2010

41.4Ansökningar


År

Antal

2014

89*

2013

1073

2012

932

2011

857

2010

706


* Från och med 1 januari 2014 omfattar statistiken endast ansökningar som beviljas av Tullverket. Det vill säga att den inte omfattar de EU-gemensamma ansökningarna som inkluderades i statistiken före 2014.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000