Tullverket

Hundsmuggling

Tullverket gör ingripanden mot djur, bland annat hundar, som saknar eller har bristfällig dokumentation vid inresa till Sverige. Alla hundar som kommer till Sverige måste minst ha sällskapsdjurspass och vara vaccinerade mot rabies. Åtgärden mot en hund som inte uppfyller kriterierna beslutas av Jordbruksverket, och kan till exempel vara att den får åka tillbaka till landet där den kom ifrån.

  • Reglerna för vad som gäller beror på från vilket land hunden kommer.
  • Reglerna gäller även svenska hundar som varit med på semesterresan och ska komma tillbaka till Sverige. 

Smuggling

Det händer att svenska och utländska medborgare försöker gömma djur i sina fordon och smuggla in dem i Sverige. Med jämna mellanrum lyckas Tullverket stoppa de här fordonen och hitta djuren. Det handlar ofta om hundvalpar. Smugglarna planerar nästan alltid att sälja djuren genom internetannonsering. De kan tjäna stora pengar på försäljningen, och de tar sällan någon hänsyn till djuren. Valparna föds ofta upp för en billig peng under tveksamma djur- och smittskyddsförhållanden. De separeras för tidigt från tiken samt tvingas utstå både tuffa och långa transporter. Hundsmugglingen organiseras främst från länder i östra Europa.

phone

Tips om smuggling: 90 114

Alltid öppet.

Vem gör vad?

Jordbruksverket sätter upp villkor för att resa med djur. Vissa villkor är redan bestämda av EU gemensamt. Resevillkoren skyddar Sverige mot farliga sjukdomar. Om potentiellt smittfarliga djur upptäcks vid gränsen eller i landet beslutar Jordbruksverket vad som ska göras med djuret, det kan till exempel vara avvisning eller i sällsynta fall avlivning.

Tullverket kontrollerar att de som reser med sina djur följer bestämmelserna, och ser till att de djurägare och importörer som bryter mot bestämmelserna lagförs.

Bestämmelserna om straff vid smuggling hittar du i § 3 i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Köp aldrig en hund – i Sverige eller i utlandet – utan att noga kontrollera dess bakgrund

Den som vill köpa en svensk hundvalp ska alltid begära köpehandlingar. I handlingarna ska det framgå var hunden kommer ifrån, vem som säljer den samt att hunden är besiktigad av veterinär, grundvaccinerad och frisk. Man bör också kräva att få besöka modertiken i dess hemmiljö för att försäkra sig om att det rör sig om en svensk uppfödning. Hundar över fyra månader ska vara ID-märkta. Rashundar ska levereras med stamtavla. Den som vill köpa en utlandsfödd importerad hund bör själv skaffa sig kontakten med uppfödaren i utlandet för att försäkra sig om att allt gått rätt till. De svenska rasklubbarna kan vanligen hjälpa till.

Statistik

Ingripanden gör Tullverket när djuret saknar eller har bristfällig dokumentation. Beslag görs vid misstanke om regelrätt smuggling. Denna statistik gäller för hela landet.

År

Antal ingripanden

Antal hundar

2018

145

190

2017

96

167

2016

109

194

2015

82

122

2014

90

128

2013

113

170

2012

142*

187*

2011

572

588

2010 (maj-dec)

466

490

 

 

 

År

Beslag

Antal hundar

2018

0

0

2017

0

0

2016

1

26

2015

1

3

2014

21

43

2013

4

5

2012

9

13

2011

4

9

2010 (maj-dec)

10-tal ärenden

ca 50

 

Tullverket har ingen jämförbar statistik från tidigare år, eftersom vi inte förde statistik på det här viset tidigare.

* Lagstiftningen ändrades 1 januari 2012 vilket kan vara en anledning till att antalet ingripanden minskat under 2012. (Kravet på avmaskning av dvärgbandmask togs bort. Titreringsprov, d.v.s. kontroll att rabiesvaccinet hade tagit, togs också bort 2012).

Mer information

Jordbruksverket
Resa med hund och katt (tullverket.se)

Dags att köpa hund?

Hund i låda
Hundar i bildäck

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000