Tullverket

Cites – hotade arter av vilda djur och växter

Cites står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Cites, även kallad Washington-konventionen, är en internationell överenskommelse med syfte att bevara hotade arter av vilda djur och växter. Tullverkets roll är att övervaka handeln till och från länder utanför EU.

Cites omfattar ca 5 600 djurarter och  30 000 växtarter. Det är förbjudet att importera eller exportera utrotningshotade djur, växter eller produkter av sådana djur och växter utan tillstånd. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Observera att EU har implementerat Cites genom rådets förordning 338/97 med artbilaga (A-D), kommissionens förordning 865/2006 etc. Det är alltså dessa bestämmelser som EU:s medlemsstater tillämpar. Rådsförordningen omfattar fler arter och har striktare bestämmelser än Cites.

Tullverket har endast befogenheter mot länder utanför EU, alltså inte befogenheter inom EU. Tullverket selekterar, det vill säga väljer ut passagerare och sändningar för kontroll, ibland med misstanke om brott mot Cites, men oftare av annat skäl och påträffar Cites.

Jordbruksverket är administrativ myndighet och utfärdar tillstånd m.m. Jordbruksverket har även en lista med artbestämmare som kan anlitas vid behov.

Vid misstanke om brott tar Tullverket beslag. I andra fall läggs varan på tillfälligt lager med krav på tillstånd för att den ska få föras in eller ut. Förundersökning leds av allmän åklagare (miljöåklagare), normalt med utredare från Tullverket.

Inne i landet är det Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Det kan till exempel handla om zooaffärer och auktionshus.

Mer information

Jordbruksverket
Förteckning över godkända tullkontor för import, export samt reexportPDF

Uppdaterad: 2020-07-23


4000