Tullverket

Alkohol och tobak

Tullverket har i uppdrag att kontrollera varor med villkor för införsel, som till exempel alkohol och tobak, samt bekämpa smuggling av dem. Det vill säga att alkohol och tobak är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. 

Reglerna för att få föra in alkohol eller tobak till Sverige skiljer sig beroende på om varan kommer från ett land utanför EU eller ett annat EU-land, och om varan

  • förs in för privat bruk i samband med en resa
  • beställs för privat bruk från ett annat landet, via internet eller av en vän eller granne som är på en resa
  • förs in för privat bruk som en försändelse (paket), till exempel en gåva
  • importeras i kommersiellt syfte.

Ta med alkohol och tobak hem från ett annat land

När någon är ute och reser får den ta med alkohol och tobak – tull- och skattefritt till Sverige – om vissa krav uppfylls. Kraven är olika beroende på om alkoholen eller tobaken är köpt i ett land utanför EU (obeskattade varor) eller i ett annat EU-land (beskattade varor).

En person måste vara 18 år för att få föra in tobak i Sverige, och 20 år för att få föra in alkohol.

Alkohol (privat bruk) 
Tobak (privat bruk)

Beställa alkohol eller tobak från ett annat land

Sedan den 1 juli 2008 är det tillåtet att beställa alkohol eller tobak via internet, eller av en vän eller granne som är på en resa.

Om man beställer alkohol eller tobak via internet eller genom någon annan, ska man betala svensk skatt. Om transporten inte sker enligt gällande regler kan varorna omhändertas.

Läs mer om Tullverkets befogenhet att göra så kallad punktskattekontroll.

Ta emot paket som innehåller alkohol eller tobak

En privatperson får ta emot enstaka paket i gåva som innehåller alkohol eller tobak, utan att betala avgifter. Gåvan måste komma från en annan privatperson och från ett annat EU-land.

Kommersiell import av alkohol eller tobak

Ett företag som vill importera vin, andra alkoholdrycker eller tobak till Sverige i kommersiellt syfte, berörs av lagstiftningen på många områden. Det är viktigt att företaget tar reda på vilka krav som ställs.

Alkohol
Tobak

Tullverkets befogenheter

Tullverkets befogenheter att utföra kontroll av varor från ett land utanför EU, finns i tullagen (2016:253) Pdf..

Tullverkets befogenheter att kontrollera varor från ett annat EU-land finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, även kallad Inregränslagen.

Information om straff vid smuggling av alkohol eller tobak finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling Pdf..

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Andra myndigheters roll

Ansvariga myndigheter för reglerna som rör alkohol och tobak är Skatteverket, tillsammans med Tullverket, och i vissa fall Livsmedelsverket (EU-lagstiftningen på vinområdet).

Statistik

Statistik för alkohol och tobak hittar du i beslagsstatistiken som presenteras varje helår, och halvår fram till 2014.

Beslagsstatistik

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000