Tullverket

Omhändertaganden

Beslagsstatistiken är för hela landet under ett helt år.

Tullverket kan antingen ta en vara i beslag eller omhänderta den.

Läs mer om skillnaden mellan beslag och omhändertaganden.


 ‌


År

Mängd

Alkohol (liter)

2018

207 501


2017

382 033


2016

172 589
Cigaretter (st)

2018

1 294 080


2017

235 152


2016

307 926
Tobak (kg)

2018

571


2017

126


2016

12
Totalt antal omhändertaganden

2018

320


2017

708


2016

232
 


Uppdaterad: 2019-12-04


4000