Tullverket

KC Gränsskydd Nord

KC Gränsskydd Nord ansvarar för Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län.

Inom KC Gränsskydd Nords ansvarsområde finns ett stort geografiskt område som ställer höga krav på mobilitet och ett flexibelt arbetssätt. Inom vårt område finns en lång gräns mot Finland och Norge som vi kontrollerar med mobila enheter. Vi kontrollerar både in- och utförsel av restriktionsvaror.

KC Gränsskydd Nord gör kontroller på väg (så kallade punktskattekontroller) och kontroller i flygtrafiken, främst på flygplatserna i Umeå och Luleå. Viss kontroll görs även på andra mindre flygplatser inom regionen. Även färjetrafiken mellan Vasa och Umeå kontrolleras.

KC Gränsskydd Nord samverkar med både Polismyndigheten och Kustbevakningen och andra tillsynsmyndigheter i arbetet med att bekämpa smugglingsbrottslighet. Samverkan sker även med andra länders (Norge och Finland) tull- och polismyndigheter.

Läs mer om Tullverkets befogenhet att utföra punktskattekontroller.


Totalt antal beslag och omhändertaganden för hela KC Gränsskydd Nord.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2017

28

11,92


2016

15

0,93


2015

11

0,34

Cannabisharts (kg)

2017

9

10,61


2016

32015

8

8,41

Amfetamin (kg)

2017

11

1,79


2016

11

0,04


2015

11

0,69

Metamfetamin (kg)

2017

1

0,00


2016

0

0


2015

1

0,001

Kokain (kg)

2017

4

0,01


2016

0

0


2015

4

0,014

Kat, färsk (kg)

2017

0

0


2016

1

1,82


2015

0

0

Ecstasy (tabletter, st)

2017

2

118,80


2016

1

26


2015

0

0

Ecstasy (pulver, kg)

2017

3

0,00


2016

22015

2

0,021

LSD (st)

2017

3

60


2016

0

0


2015

1

3

Opium (kg)

2017

0

0


2016

0

0


2015

2

0,01

Övrig narkotika (flytande, liter)

2017

1

0,01


2016

0

0


2015

2

0,02

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2017

6

0,01


2016

9

0,73


2015

8

4,46

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel

2017

32

3 709

 (tabletter och kapslar, st)

2016

26

14 652


2015

18

1 038

Totalt antal beslag av narkotika

2017

82


2016

64


2015

66


År

Antal

Mängd

Dopningsmedel (flytande, liter)

2017

3

2,30


2016

3

0,07


2015

6

2,78

Dopningsmedel (pulver, kg)

2017

2

0,51


2016

1

1,09


2015

2

0,002

Dopningsmedel (tabletter, vialer och kapslar, st)

2017

8

6 188


2016

5

828,5


2015

8

8 666

Totalt antal beslag av dopningsmedel

2017

13


2016

17


2015

16

Samhällsnytta vid narkotika- och

2017

18 670 197

dopningsbeslag (kronor)

2016

1 015 504


2015

6 831 250

Läkemedel (flytande, liter)

2017

0

0


2016

2

0,04


2015

1

0,16

Läkemedel (pulver, kg)

2017

0

0


2016

0

0


2015

0

0

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2017

13

2 310,50


2016

13

500


2015

12

1 847,5

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2017

6

353,60


2016

13

3 247,3


2015

8

2 038,9

Starkvin, över 15 men under 22 volymprocent,

2017

3

837,04

samt vin, cider och alkoläsk, över 3,5

2016

2

76,5

men under 15 volymprocent (liter)

2015

0

0

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2017

3

2 676,11


2016

0

0


2015

3

974,48

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2017

3

121 440


2016

2

2 666


2015

3

3 520

Skjutvapen (st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

1

1

Farliga föremål och andra vapen (st)

2017

4

13


2016

7

8


2015

5

8

 

OmhändertagandenÅr

Mängd

Alkohol (liter)

2017

7 400


2016

13 667


2015

2 926
Cigaretter (st)

2017

0


2016

1 584


2015

0
Tobak (kg)

2017

0


2016

0


2015

0
Totalt antal tillfällen (st)

2017

45


2016

67


2015

58
 

Statistik över beslag gjorda i Haparanda efter kontroller av resande och transportmedel över gränsen mellan Finland och Sverige.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Amfetamin (kg)

2017

3

0,01


2016

0

0


2015

0

0

Cannabis/marijuana (kg)

2017

15

10,54


2016

0

0


2015

0

0

Cannabisharts (kg)

2017

1

10,47


2016

0

0


2015

0

0

Kokain (kg)

2017

1

0,001


2016

0

0


2015

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel

2017

5

1 693

 (tabletter och kapslar, st)

2016

0

0


2015

0

0

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

0

0

Farliga föremål och andra vapen (st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

0

0

 

Statistik över beslag gjorda i Sundsvall efter kontroller i post- och kurirflödet.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

1

40

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2017

0

0


2016

0

0


2015

1

3,7
 

Farliga föremål och andra vapen (st)

2017

1

1


2016

1

1


2015

0

0

 

Statistik över beslag gjorda i Umeå efter kontroller av resande i flygtrafiken. 

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2017

0

0


2016

0

0


2015

1


Narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

2

36

Övrig narkotika (tabletter och kapslar, st)

2017

0

0


2016

0

0


2015

1

16

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2017

1

2


2016

1

8


2015

0

0
 

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2017

1

200


2016

0

0


2015

0

0

 

Uppdaterad: 2018-02-15Captcha * (obligatorisk)