Tullverket

KC Gränsskydd Nord

KC Gränsskydd Nord ansvarar för Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län.

Inom KC Gränsskydd Nords ansvarsområde finns ett stort geografiskt område som ställer höga krav på mobilitet och ett flexibelt arbetssätt. Inom vårt område finns en lång gräns mot Finland och Norge som vi kontrollerar med mobila enheter. Vi kontrollerar både in- och utförsel av restriktionsvaror.

KC Gränsskydd Nord gör kontroller på väg (så kallade punktskattekontroller) och kontroller i flygtrafiken, främst på flygplatserna i Umeå och Luleå. Viss kontroll görs även på andra mindre flygplatser inom regionen. Även färjetrafiken mellan Vasa och Umeå kontrolleras.

KC Gränsskydd Nord samverkar med både Polismyndigheten och Kustbevakningen och andra tillsynsmyndigheter i arbetet med att bekämpa smugglingsbrottslighet. Samverkan sker även med andra länders (Norge och Finland) tull- och polismyndigheter.

Läs mer om Tullverkets befogenhet att utföra punktskattekontroller.

Beslagsstatistik för Gävleborgs län.

Beslagsstatistik för Jämtlants län.

Beslagsstatistik för Norrbottens län.

Beslagsstatistik för Västerbottens län.

Beslagsstatistik för Västernorrlands län.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Totalt antal beslag för hela KC Gränsskydd Nord


Uppgifterna för 2018 är hämtade den 23 januari.

Narkotika

År

Antal

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2018  

21

3,4


2017

27

11,9


2016

16

0,9

Cannabisharts (kg)

2018

9

0,65


2017

9

10,6


2016

3

0,005

Amfetamin (kg)

2018

10

1,0


2017

10

1,8


2016

11

0,04

Amfetamin (liter)

2018

0

0


2017

1

0,003


2016

1

0,028

Metamfetamin (kg)

2018

0

0


2017

1

0,002


2016

0

0

Heroin (kg)

2018

1

0,00093


2017

1

0,002


2016

0

0

Kokain (kg)

2018

4

0,02


2017

4

0,007


2016

0

0

Kat, färsk (kg)

2018

0

0


2017

0

0


2016

1

1,8

Ecstasy (tabletter, st)

2018

2

30


2017

2

118,8


2016

1

26

Ecstasy (pulver, kg)

2018

3

0,01


2017

4

0,005


2016

1

0,001

LSD (st)

2018

0

0


2017

3

60


2016

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (flytande, liter)

2018

3

0,42


2017

1

0,01


2016

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2018

3

0,04


2017

6

0,01


2016

8

0,7

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel

2018

36

7 808,8

(tabletter och kapslar, st)

2017

32

3 709


2016

32

14 975

Totalt antal beslag av narkotika

2018

92 st


2017

101 st


2016

74 st
Dopningsmedel

År

Antal

Mängd

Dopningsmedel (flytande, liter)

2018

6

0,12


2017

3

2,3


2016

3

0,07

Dopningsmedel (pulver, kg)

2018

0

0


2017

2

0,5


2016

1

1,1

Dopningsmedel (tabletter, vialer och kapslar, st)

2018

3

672


2017

8

6 188


2016

5

829

Totalt antal beslag av dopningsmedel

2018

9 st


2017

13 st


2016

9 st
Samhällsnytta vid narkotika- och

2018

8 288 156

dopningsbeslag (kronor)

2017

18 255 142


2016

1 009 587
Tobak och alkohol

År

Antal

Mängd

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2018

5

40 038


2017

4

131 400


2016

2

2 666

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2018

8

741,6


2017

7

365,6


2016

26

3 616

Starkvin, över 15 men under 22 volymprocent,

2018

8

698

samt vin, cider och alkoläsk, över 3,5

2017

3

837

men under 15 volymprocent (liter)

2016

15

763

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2018

7

2 171


2017

3

2 676


2016

13

4 255

Vapen och farliga föremål

År

Antal

Mängd

Ammunition

2018

2

553


2017

0

0


2016

0

0

Explosiva varor (st)

2018

3

1 353


2017

0

0


2016

0

0

Farliga föremål och andra vapen (st)

2018

6

6


2017

4

13


2016

7

8

Skjutvapen (st)

2018

1

1


2017

0

0


2016

0

0

Läkemedel

År

Antal

Mängd

Läkemedel (flytande, liter)

2018

0

0


2017

0

0


2016

2

0,04

Läkemedel (pulver, kg)

2018

0

0


2017

1

0,5


2016

1

0,001

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2018

7

5 107


2017

12

2 310


2016

14

501

Totalt antal omhändertaganden för hela KC Gränsskydd Nord


Uppgifterna för 2018 är hämtade den 23 januari.‌


År

Mängd

Alkohol (liter)

2018

716


2017

7 400


2016

13 667
Cigaretter (st)

2018

0


2017

0


2016

1 584
Tobak (kg)

2018

0


2017

0


2016

0
Totalt antal tillfällen (st)

2018

10


2017

45


2016

67
 

Uppdaterad: 2019-12-06


4000