Tullverket

Jönköpings län

Statistik över beslag gjorda efter husrannsakan och spaning.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag


Uppgifterna för 2018 är hämtade den 23 januari.


År

Antal

Mängd

Ammunition (st)

2018  

1

2


2017

0

0


2016

1

30

Cannabis (kg)

2018 

0

0


2017

1

0,002


2016

1

0,0006

Cannabisharts (kg)

2018

1

0,02


2017

2

0,004


2016

0

0

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2018

0

0


2017

2

20 000


2016

0

0

Dopingmedel (flytande)

2018

0

0


2017

0

0


2016

1

0,01

Dopingmedel (tabletter, vialer och kapslar, st)

2018

0

0


2017

0

0


2016

2

26

Kat, torkad (kg)

2018

0

0


2017

0

0


2016

3

23

Läkemedel (flytande, liter)

2018

3

0,2


2017

0

0


2016

0

0

Läkemedel (pulver, kg)

2018

0

0


2017

1

0,03


2016

0

0

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2018

1

61


2017

0

0


2016

5

1

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2018

2

89


2017

1

59,3


2016

1

12

Starkvin, över 15 men under 22 volymprocent,

2018

3

191

samt vin,  cider och alkoläsk, över 3,5

2017

1

18

men under 15 volymprocent (liter)

2016

2

191

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2018

2

927


2017

0

0


2016

1

348

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (flytande, liter)

2018

1

0,12


2017

0

0


2016

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2018

4

0,02


2017

1

0,04


2016

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2018

1

1


2017

1

244


2016

0

0

 

Uppdaterad: 2019-12-04


4000