Tullverket

Dalarnas län

Statistik över beslag gjorda efter husrannsakan.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag


Uppgifterna för 2018 är hämtade den 23 januari.


År

Antal

Mängd

Amfetamin (kg)

2018  

1

0,0004


2017

0

0


2016

2

0,02

Ammunition (st)

2018

0

0


2017

1

38


2016

0

0

Cannabis (kg)

2018

1

0,01


2017 

1

0,0008


2016

1

0,006

Cigaretter (st)

2018

0

0


2017 

0

0


2016

2

7 202

Ecstasy (puler, kg)

2018

0

0


2017 

0

0


2016

1

0,004

Ecstasy (tabletter, st)

2018

0

0


2017 

0

0


2016

1

5

Farliga föremål och andra vapen (st)

2018

1

1


2017

1

1


2016

0

0

Läkemedel (flytande, liter)

2018

1

1


2017

0

0


2016

0

0

Läkemedel (pulver,kg)

2018

2

0,003


2017

0

0


2016

0

0

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2018

2

91,5


2017

1

175


2016

1

14

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2018

0

0


2017

0

0


2016

1

597

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2018

0

0


2017

0

0


2016

1

5 738

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2018

1

0,00005


2017

0

0


2016

0

0

Övrig narkotika och narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2018

3

271,5


2017

1

13


2016

1

3

 

Uppdaterad: 2019-12-04


4000