Tullverket

Lokal beslagsstatistik

Inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet som ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från andra länder finns det fyra kompetenscenter (KC) som vart och ett har ett geografiskt ansvar.   

Den brottsbekämpande verksamheten består av gränsskydds- och tullkriminalverksamhet.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000