Tullverket

Om webbplatsen

Du har kommit till webbplatsen för Tullverket i Sverige. Här hittar du bland annat information om Tullverket och det som rör Tullverkets arbete.

Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller när varor importeras och exporteras till och från Sverige och Europeiska unionen. Här finns också information om Tullverket som organisation, vem som granskar och bestämmer över Tullverket och hur det internationella samarbetet ser ut. Du kan även ladda hem blanketter och broschyrer.

Följ länkarna för att läsa mer om vår webbplats:

Gå hit om du vill veta mer om kakor eller cookies på Tullverkets webbplats

Gå hit om du vill veta mer om personuppgifter hos Tullverket

Gå hit om du vill veta mer om teknisk information på webbplatsen

Gå hit om du vill veta mer om pdf- och Wordfiler på Tullverkets webbplats

Gå hit om du vill bekanta dig med vår webbplats genom en webbplatskarta

Gå hit om du vill ha uppgifter om Tullverket

Gå hit om du vill bekanta din med vårt innehåll i bokstavsordning, A till Ö

Det kan inte uteslutas att felaktiga eller ofullständiga uppgifter av tekniska och andra skäl kan förekomma på vår webbplats. Användning av uppgifter som finns på vår webbplats sker därför på eget ansvar.

I fråga om regler i tullagstiftningen eller annan lagstiftning gäller den författningstext som publicerats i Europeiska gemenskapernas tidning (EUT), Svensk författningssamling (SFS) eller annan författningssamling och annan relevant grundtext. Kontrollera därför alltid uppgifter om regler i texterna på webbplatserna mot den tryckta författningstexten.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter eller hittar fel på webbplatsen kan du kontakta Tullverkets webbredaktion.

Upphovsrätt

Reproduktion av texterna är tillåten under förutsättning att källan anges och att det påpekas att texten inte är bindande samt att den har erhållits gratis.  

De porträttfotografier som finns på webbplatsen, under rubrikerna Pressrummet/Bilder/ får användas av media i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges. Tullverkets logotyp och övriga bilder får inte användas utan tillstånd av Tullverket.

Länkningspolicy

Länka gärna till www.tullverket.se men tänk på att:

  • ange länken till www.tullverket.se på ett neutralt sätt
  • inte använda Tullverkets logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad
  • alltid kontakta Tullverket när du är tveksam.


Uppdaterad: 2020-01-07


4000