Tullverket

Skicka e-post med fråga

Du kan skicka ett e-postmeddelande för att ställa frågor om import, export och in- och utförselrestriktioner.

Vi kan hjälpa dig med råd och rekommendationer med utgångspunkt från den information som du kan ge oss, till exempel uppgifter om en vara i ett klassificeringsärende. Ju mer korrekt och utförlig beskrivning du kan ge oss, desto bättre information och vägledning kan du få.

Vi svarar inom fem arbetsdagar.

Saknar du ditt paket?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som sköter transporten. Det kan vara Postnord eller en speditör.

Saknar du ditt paket?

Andra länders in- och utförselbestämmelser

In- och utförselbestämmelser i andra länder tar du reda på genom att kontakta respektive lands ambassad eller konsulat.

Uppdaterad: 2019-07-11


4000