Tullverket

Katarina, stabsjurist

Som stabsjurist ger Katarina löpande rättsligt stöd till underrättelseverksamheten. Hennes arbete är varierat och precis så spännande  som hon hade hoppats.

Vad innebär ditt jobb?

– Jag jobbar som stabsjurist vid Tullverkets underrättelseverksamhet. Mitt arbete innebär främst att ge underrättelseverksamheten löpande rättsligt stöd. Det kan röra sig både om mer operativa, snabba frågor eller knäckfrågor som kan vara mer strategiska till sin natur. Främst rör frågorna personuppgiftshantering och frågor om sekretess men också olika EU-förordningar och annan lagstiftning kopplat till underrättelseverksamhetens uppdrag. Jag är även med i it‑projektverksamheten och har andra uppdrag både internt inom och externt för Tullverket.

Varför sökte du till Tullverket?

– Jag såg en annons och tyckte att tjänsten som stabsjurist för underrättelseverksamheten verkade spännande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Arbetet är roligt, varierat och precis så spännande som jag hade hoppats. Tullverket har också riktigt bra tekniska lösningar för möten och kommunikation, vilket underlättar en hel del när man har kollegor över hela landet. Tullverket är verkligen en modern och flexibel arbetsplats.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en juristexamen. Efter studierna har jag bland annat arbetat på domstol, affärsjuridisk advokatbyrå samt på andra statliga myndigheter, inklusive åklagarmyndigheten.

Sidan uppdaterades: 2020-09-15

Vad är ändrat:4000