Tullverket

Jens, tullrevisor (Effektiv handel)

Som tullrevisor kontrollerar Jens att företag lämnar korrekta uppgifter i tulldeklarationen.

Vad innebär ditt arbete? 

– Huvuddelen av mitt arbete handlar om att kontrollera att de uppgifter som lämnats i tulldeklarationerna är korrekta. Vi kontrollerar också att importerade och exporterade varor anmälts på rätt sätt och att företaget har bra rutiner för sin tullhantering. Kontroller genomför vi dels genom att begära in handlingar och granska dem på kontoret och dels genom företagsbesök där vi kontrollerar bokföring och dokument på plats. Arbetet kräver både kunskaper om ekonomi och tull. Vi granskar och säkerställer att företaget gör rätt inom områden som varuklassificering, tullvärde och varors ursprung.

Arbetet består också av samarbete med andra myndigheter i Sverige och tullmyndigheter i andra länder. Vi deltar i olika arbetsgrupper, bistår andra länder med hjälp i deras utredningar och hjälper i vissa fall Tullverkets brottsutredare till exempel i samband med husrannsakning.

Varför sökte du till Tullverket?

– När jag sökte till Tullverket jobbade jag redan inom en myndighet och ville fortsätta på den banan. Sedan tidigare hade jag hört att Tullverket hade ett gott rykte och nöjd personal. Tullverket kändes som en myndighet med många möjligheter att växa och prova olika arbetsuppgifter. De efterfrågade min kompetens och erfarenhet men var samtidigt villiga att satsa på att internutbilda mig inom själva tullområdet. Det kändes som en riktigt seriös arbetsgivare!

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag ser att mitt arbete bidrar till att främja seriösa företags konkurrenskraft i Sverige och inom EU. Det känns som ett meningsfullt jobb. Det är intressant att få inblick i olika verksamheter och gå på djupet i deras redovisning. Jag som gillar att granska och utreda känner att jag är på rätt plats i Tullverket. Sen har jag bra kollegor och chefer och det gör ju inte det hela sämre.

Vad har du för tidigare erfarenheter?

– Min bakgrund är främst som lärare och vuxenutbildare men jag har också drivit eget företag och jobbade närmast innan jag kom till Tullverket på Arbetsförmedlingen som handläggare. Utöver studier som ledde till gymnasielärarexamen har jag också läst en hel del annat såsom pedagogiskt ledarskap, medie- och kommunikation och ekonomisk historia.

Sidan uppdaterades: 2020-09-15

Vad är ändrat:4000