Tullverket

Rune, tullrevisor i Stockholm

Hur kom det sig att du sökte till Tullverket?

När jag gick ut gymnasiet visste jag att jag ville jobba med siffror, helst på en bank. Efter det hade jag ett vikariat på sex månader på ett större oljebolag och därefter började jag på Tullverket.

Efter några år som kontorist gick jag en kammarskrivarutbildning där en stor del av tiden ägnades åt varuklassificering som då liksom nu är grunden till allt när det gäller import och export. Kan du inte varukoden för en vara vet du inte vad som gäller, eftersom det är det numret som styr vad som gäller vid förtullning av en vara. Det säger till exempel hur mycket tull som ska betalas och om det finns några restiktioner för in- eller utförseln.

Sen 1992 jobbar jag som tullrevisor och jag tycker självklart att det är det bästa jobbet i Tullverket.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Som tullrevisor är den ena dagen inte den andra lik. Visst, om man vill förenkla det, så sitter man oftast och granskar bokföring, sitter på sitt rum och bläddrar i papper, gör beräkningar och skriver rapporter, men egentligen är det så mycket annat.

I grunden handlar vårt jobb om att kontrollera att företag som håller på med import och export, lämnar korrekta uppgifter i tulldeklarationerna och följer de lagar och regler som gäller för de varor de handlar med. Det finns i huvudsak två sätt att granska ett företag. I lite mindre ärenden begär vi in handlingar för vissa sändningar och granskar handlingarna på kontoret. I större ärenden åker vi ut till företagen och granskar bokföringen på plats hos företagen. Det kan bli allt från att sitta på en pinnstol i en trång skrubb till att möta ledningsgruppen för företaget och få börja med att lyssna på en timmes presentation av företaget. Våra granskningsärenden kan ta allt från några veckor till över ett år att göra. Ett ärende kan handla om ursprung, nästa om tullvärde en tredje om klassificering, nästa om exportrestriktioner osv. Tullrevisorer finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping så det blir en del resor beroende på var företaget som ska granskas finns.

En del av oss tullrevisorer jobbar även med kvalitetsrevisioner där vi kontrollerar att  villkor och förenklingar som vi beviljat AEO-certifierade företag efterlevs och en del av oss kontrollerar att företagen följer de tillstånd de blivit beviljade.

Men det finns så mycket annat vi gör. Vi samarbetar med andra myndigheter och tullarkollegor i andra länder. Vi deltar i arbetsgrupper internt och externt, bistår andra länder med hjälp i deras utredningar, deltar i brottsutredningar, hjälper till vid husrannsakningar, deltar i överklagningsprocesser och kan vara med vid muntliga förhandlingar och kallas in som vittnen i brottsmål.

Vad tycker du är den viktigaste egenskapen för att passa för ditt arbete?

Som revisor är det en fördel om du tycker om siffror och gillar att skriva rapporter. Man bör vara noggrann, ihärdig, nyfiken och ha en stor portion fantasi. Har du intresse av att lösa sudoku och lägga pussel är du på god väg. Att ha lite detektivblod i ådrorna är ingen nackdel.

Det som driver mig är kicken man känner när man hittar något stort, oväntat, systematiskt fel. Det är det som gör att man ibland går upp en timme tidigare, jobbar en timme längre än man tänkt sig, glömmer bort fikaraster och knappt hinner äta lunch bara för att kunna fortsätta gräva i bokföringen.

Vad har du gjort tidigare?

Jag gick 3-årig ekonomisk utbildning på gymnasiet, därefter fick jag fick ett vikariat på ett större oljebolag och höll på med lagerredovisning i sex månader. När den tiden led mot sitt slut såg jag en annons om att Tullverket sökte nya medarbetare och på den vägen är det.

Vad är det bästa med att arbeta på Tullverket?

Det bästa med jobbet är att man aldrig kan bli fullärd. Det är nya utmaningar varje gång man får ett nytt ärende för det innebär ofta ett nytt område att läsa in sig på, för inget företag man besöker är det andra likt.

Uppdaterad: 2016-10-19Captcha * (obligatorisk)