Tullverket

Lars-Erik, tullinspektör på klareringsexpeditionen i Eda

Hur kom det sig att du sökte till Tullverket?

Efter gymnasiet och genomförd militärtjänst hade jag för avsikt att ta ett sabbatsår innan jag skulle läsa vidare. Jag sökte två jobb – det ena som ämneslärare och det andra som gränsuppsyningsman som det hette på den tiden. Jag jobbade alltså några månader som lärare innan jag i oktober 1986 började i Tullverket.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Jag jobbar på Eda tullklareringsexpedition i västra Värmland. Eda är en svensk-norsk klareringsexpedition, där vi klarerar landsvägsgods och järnvägsgods för två länders räkning, alltså både svensk och norsk import och export. I Eda så klarerar vi 300–500 fordon med gods i båda riktningarna varje dygn. Förutom klarering av gods så utför vi även varuundersökningar för båda länders räkning. I samband med det gör vi även rattfyllerikontroller. Rattfyllerikontroller gör vi även på personbilar när det finns misstanke om rattonykterhet eller när Polisen inte har möjlighet att ingripa.

Jag har även andra uppdrag, till exempel så ingår jag i en nationell kontaktgrupp om exportfrågor, har olika interna läraruppdrag och så är jag lokalt dataansvarig. Så möjligheter för den som vill få omväxlande arbetsuppgifter saknas inte.

Vad tycker du är den viktigaste egenskapen för att passa för ditt arbete?

De viktigaste egenskaperna skulle jag säga är att vara ansvarskännande, ha stor social kompetens och ett gott omdöme.

Vad har du gjort tidigare?

Efter anställningen i Tullverket fortsatte jag att jobba som lärarvikarie i 2,5 år parallellt med tullarjobbet. Jag har även jobbat som säljare.

Jag har gått naturvetenskapligt gymnasium och sedan kompanichefsutbildning och kadettskolan. Jag har också läst utvecklingspsykologi på universitetet i Karlstad, samt en del ekonomi och ledarskap.

Vad är det bästa med att arbeta på Tullverket?

Det bästa är den positiva stämningen kollegor emellan, vilket jag tror växer fram ur en god arbetsmiljö och gott arbetsklimat. Viktigt är också den kompetensutveckling vi får i form av kurser och seminarier vilket gör att vi känner oss säkra och trygga i det mångfacetterade yrke som det är att jobba på Tullverket i Eda.

Uppdaterad: 2016-10-19Captcha * (obligatorisk)