Tullverket

Drogföreläsningar

Tullverket arbetar med drogföreläsningar i förebyggande syfte. Under våra föreläsningar synliggör vi Tullverkets roll och uppgifter i kampen mot droger.

Vår information riktar sig främst till föräldrar och vuxna som arbetar med ungdomar. Vi jobbar för att öka kunskapen hos vuxna om droger och öka medvetenheten om de risker som droger för med sig.

Tullverket samverkar också med andra myndigheter på nationell, regional och lokal nivå i det drogförebyggande arbetet. Samverkan är nyckeln i kampen för ett drogfritt samhälle. Att stoppa smugglingen av narkotika och att ingripa mot den organiserade smugglingen av alkohol har högsta prioritet inom Tullverkets brottsbekämpning. Som ett led i detta arbete vill vi öka din kunskap om droger och deras effekter. Vår förhoppning är att vi tillsammans kämpar för ett drogfritt samhälle.

Boka en föreläsning

Du som vill boka en föreläsning skickar ett e-postmeddelande till tullverket@tullverket.se. Ange "Drogföreläsning" i ämnesfältet.

Tipsa om smuggling

Läs mer om hur du kan tipsa Tullverket om smuggling.

Du kan också ringa 112 vid misstänkt pågående smuggling.

Uppdaterad: 2018-09-13


4000