Tullverket

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som övervakar och kontrollerar varuflödet till och från Sverige. Vi har i uppdrag att fastställa och ta ut korrekta tullar, skatter och avgifter samt se till att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

Sidan uppdaterades: 2020-12-22

Vad är ändrat: Språklig justering


4000