Tullverket

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs.

Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Under år 2017 har Tullverket:

  1. tagit in drygt 6,8 miljarder kronor i tull, skatt och andra avgifter
  2. gjort 7 271 beslag av narkotika och dopningsmedel
  3. genomfört ca 70 000 fysiska kontroller (t.ex. godskontroller, kontrollvisitationer och kontroller av resenärer)
  4. hanterat drygt 7 miljoner deklarationer.

Läs om Tullverket och vårt uppdrag i broschyren Detta är Tullverket.PDF

Snabba fakta

  • Generaltulldirektör är Charlotte Svensson.
  • Antalet anställda är cirka 2 000.
  • Vår kärnverksamhet består av Effektiv handel och Brottsbekämpning.
  • Vi verkar i hela landet, men har framför allt personal på de tre huvudorterna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Uppdaterad: 2019-11-20


4000