Tullverket

Så här för du över saldot

När du för över ett ingående saldo ska du använda standardtulldeklarationen. Här kan du se hur du ska fylla i standardtulldeklarationen.

Du kan föra över ett ingående saldo antingen via tjänsten Tullager eller via en system-till-system-lösning med meddelandetypen CWDS. Tänk på att du måste kontakta Tullverket innan du börjar föra över ditt ingående saldo.

De företag som behåller sin godslokalkod kan föra över ingående saldon när det nya tillståndet är beviljat, även om det ännu inte har blivit giltigt.

De företag som får en ny godslokalkod kan föra över ingående saldon tills det gamla tillståndet slutar gälla.

Så här fyller du i standardtulldeklarationen

Ref TKX

Fält på enhetsdokumentet

Värden

1.1 

Typ av deklaration 

IM

1.2 

Typ av tilläggsdeklaration 

A

1.6 

Varupostnummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

1.10 

Förfarande 

7100

2.1 

Förenklad deklaration/Tidigare dokument 

Z, ZZZ, IG-nummer / Godsnr / journalnr

 2.2 

Ytterligare uppgifter 

KOD = INBAL
Den här koden måste anges på samtliga varuposter.

2.3 

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

2.4 

Referensnummer/UCR 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

2.5 

LRN 

Nytt LRN för den ingående balansen

2.7 

Identifiering av lager 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP.

När det finns 2 godslokalkoder ange du den nya godslokalkoden här.

3.15 

Importör 

Motsvarar "Mottagare" i aktuellt enhetsdokument

3.16 

Importörens identifieringsnummer 

Motsvarar "Mottagare" i aktuellt enhetsdokument

3.18 

Deklarantens identifieringsnummer 

Tillståndshavare (Eori-nummer)

3.20 

Ombudets identifieringsnummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

3.21 

Kod för ombudsstatus 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

4.17 

Förmåner 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

5.8 

Destinationsland 

SE-Sverige (om det inte finns något annat värde)

5.14 

Avsändningsland 

SE-Sverige (om det inte finns något annat värde)

5.15 

Kod för ursprungsland 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP. Obligatoriskt . Vid aggregering av varuposter, ange det land som varorna i huvudsak härstammar ifrån.

5.16 

Kod för förmånsursprungsland 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

5.23 

Varornas förvaringsplats 

Land: SE
Typ: B
Kvalificerare: Y
Identitet: Godslokalkod

När det finns två godslokalkoder ska du ange den gamla godslokalkoden här.

När det finns en godslokalkod ska du ange samma kod som i 2.7 Lageridentitet.

5.26 

Anmälningstullkontor

SE000050

6.2 

Extra mängdenheter 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.5 

Bruttovikt (kg) 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.8 

Varubeskrivning (kolli och varubeskrivning i ED)

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.9 

Kollislag (kolli och varubeskrivning i ED) 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP.

Om samtliga uppgifter (6.8–6.11) är registrerade  i samma fält som varubeskrivningen anger du "ZZ - Ömsesidigt definierad"

6.10 

Kollital (kolli och varubeskrivning i ED) 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP.

Om samtliga uppgifter (6.8–6.11) är registrerade  i samma fält som varubeskrivning anger du "0" eller "1".

6.11 

Godsmärkning (kolli och varubeskrivning i ED) 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP.

Om samtliga uppgifter (6.8–6.11) är registrerade  i samma fält som varubeskrivning anger du "Se varubeskrivning".

6.13 

CUS-kod 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.14 

Varukod – KN-nummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.15 

Varukod – Taric-nummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.16 

Varukod – Taric-tilläggsnummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

6.17 

Varukod – Nationella Taric-tilläggsnummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

7.2 

Container 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

7.10 

Containernummer 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP

8.2 

Garanti typ 

Skriv ingenting här. Lagrets garanti hämtas från tillståndet.

8.3 

Garantireferens 

Skriv ingenting här. Lagrets garanti hämtas från tillståndet.

8.6 

Statistiskt värde 

Enligt deklarationshjälp och teknisk specifikation SCTS_CWHOP.

Företagen får värdera varorna.

 

Uppdaterad: 2018-02-22Captcha * (obligatorisk)