Tullverket

Omprövning av tullagertillstånd

Alla som i dag har giltiga tullagertillstånd måste få sina tillstånd omprövade. Enligt Tullverkets tidsplan ska samtliga tullagertillstånd vara omprövade den 30 april 2018.

Senast den 1 november 2018 ska alla ha gått över till det nya tullagerförfarandet. Under en övergångsperiod kan du som har fått ditt gamla tullagertillstånd omprövat använda det tillståndet. Tullverket räknar med att samtliga tullagertillstånd enligt tidsplan ska vara omprövade senast den 30 april 2018.

Förlängd övergångsperiod till november 2018

Det finns övergångsbestämmelser som gäller för varor som hänförs till tullager enligt det gamla tillståndet. Följande tullagertyper omfattas: A, B, C, D (omfattas av separata övergångsbestämmelser), E och F.

Övergångsperioden till det nya tullagerförfarandet har förlängts från att sluta i juni till att sluta den 1 november. Det innebär att du kan använda ditt gamla tullagertillstånd fram till den 31 oktober 2018.

En förutsättning för att få använda det gamla tillståndet under övergångsperioden är att du har fått tillståndet omprövat och godkänt. När ditt tillstånd är godkänt får du ett nytt tillstånd men kan fortsätta enligt gamla rutiner och med stöd av det gamla tillståndet fram till den 1 november. På så sätt har du tid på dig att göra de förändringar som krävs för att kunna gå över till det nya tullagerförfarandet.

Om du vid omprövningen inte uppfyller kriterierna för att beviljas ett nytt tillstånd till tullager kommer vi att återkalla ditt gamla tillstånd. Du måste då avveckla din tullagerverksamhet.

Kom igång att testa och planera senast 31 augusti

För dig som planerar att använda en system-till-system-lösning för att lämna deklarationer är det viktigt att du kommer igång med tester i Tullverkets företagstestmiljö och anmäler ett övergångsdatum till Tullverket snarast.

De tillståndshavare som inte har börjat planera och meddelat Tullverket ett övergångsdatum senast den 31 augusti 2018 kommer att få ett meddelande från Tullverket om att eventuellt återkalla det nya tillståndet från och med den 1 november 2018.

Vad händer efter 1 november?

Från den 1 november måste du lämna uppgifter elektroniskt för att överhuvudtaget kunna lägga upp varor på ditt tullager. Inget annat sätt kommer att vara möjligt och ingen ytterligare förlängning av övergångsperioden kommer att göras.

Om du inte har fört över ditt saldo till det nya tullagerförfarandet senast den 31 oktober 2018 återkallas ditt gamla tillstånd och du måste tömma och avsluta tullagret inom en tid som Tullverket fastställer. 

Inga externa lagringsplatser i nya tillstånden

Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.

För att kunna ha ett tillstånd till tullager måste innehavaren av tillståndet vara samma part som driver anläggningen. Lagringsplatser som drivs av en annan part än tillståndshavaren, så kallade externa lagringsplatser, kommer inte att godkännas i samband med omprövningen. Det innebär att den som driver en extern lagringsplats kan behöva ansöka om ett eget tillstånd till tullager.

Den nuvarande hanteringen av tullager med externa lagringsplatser upphör i samband med att Tullverket omprövar företagets tillstånd till tullager.

Viktiga datum för övergången till det nya tullagerförfarandet

30 april 2018 – Tullverket ska ha omprövat samtliga tullagertillstånd

31 augusti 2018 – du måste ha börjat planera övergången och meddelat Tullverket ett övergångsdatum

31 oktober 2018 – du måste ha gått över till det nya tullagerförfarandet för att överhuvudtaget kunna driva ett tullager

1 november 2018 – Tullverket börjar återkalla nya tullagertillstånd från företag som inte har förutsättningar för att lämna uppgifter elektroniskt

Lär dig mer

I den här filmen får du en genomgång av de kriterier som ditt företag ska uppfylla för att kunna beviljas ett tillstånd till tullager enligt den nya tullagstiftningen.

Se filmen med kriterier för tullagertillstånd (5 min)

Uppdaterad: 2018-05-18Captcha *