Tullverket

Övergångslösning för anläggning för tillfällig lagring

Tills det är möjligt att lämna digitala deklarationer för tillfällig lagring ska följande övergångslösningar tillämpas för anläggningar för tillfällig lagring.

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas digitalt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en digital deklaration för tillfällig lagring. Fram tills den digitala lösningen är framtagen hanterar du din uppgiftslämning enligt de rutiner ni kom fram till när tillståndet beviljades.

Det finns olika övergångslösningar beroende på om varorna ankommer med fartyg eller flyg eller om de transiteras till platsen. Det finns också en lösning för hur avvikelser ska rapporteras under övergångsperioden.

Det är hela tiden viktigt att tullövervakningen kan säkerställas.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring.

Fartyg och flyg

En deklaration för tillfällig lagring måste lämnas till Tullverket i samband med att varornas ankomst anmäls till Tullverket. Under övergångsperioden är det bland andra tillståndshavaren för anläggningen som får lämna en deklaration för tillfällig lagring till Tullverket.

Eftersom det under övergångsperioden inte finns någon möjlighet att skicka en anmälan om varors ankomst digitalt ska deklarationen för tillfällig lagring lämnas till Tullverket när varorna har ankommit till lagringsanläggningen. Deklarationen för tillfällig lagring kommer under övergångsperioden även att utgöra anmälan om varors ankomst.

Under den här perioden ska ni skicka in deklarationen för tillfällig lagring till Tullverket via e-post. Den tillfälliga lagringen påbörjas i samband med att deklarationen för tillfällig lagring kommer in till Tullverket.

Transitering

Övergångslösningen för transitering förutsätter att du som är innehavare av en anläggning för tillfällig lagring också har tillstånd att vara godkänd mottagare.

Varorna befinner sig i tillfällig lagring när transiteringsförfarandet har avslutats. Ankomstanmälan och begäran om lossningsmedgivande kommer under övergångsperioden även att utgöra en deklaration för tillfällig lagring. När ni har fått beslut om lossningsmedgivande kan ni lossa och kontrollera varorna. I samband med att lossningsresultat skickas till Tullverket ska varorna också bokföras i den mängd som ankommit. Tullverket beslutar och meddelar avslut av transitförfarandet. Varorna kan därmed bokföras för avslut av transiteringsförfarandet.

Kombinerat flöde (flyg eller fartyg och transitering)

Vid ett kombinerat flöde till en anläggning för tillfällig lagring ska ni tillämpa båda övergångslösningarna enligt ovan. Det är viktigt att sändningarna bokförs under övergångsperioden.

Avvikelser

I samband med att en avvikelse uppstår ska ni skicka ett meddelande om avvikelse till Tullverket, oavsett när avvikelsen uppstår eller upptäcks.

Om avvikelsen upptäcks i samband med att den tillfälliga lagringen påbörjas ska meddelandet om avvikelsen skickas in i samband med deklarationen för tillfällig lagring.

Om avvikelsen uppstår eller upptäcks under lagringen eller i samband med anmälan till ett nytt tullförfarande ska avvikelsen omgående meddelas till Tullverket via e-post. I meddelandet ska ni ange vad avvikelsen gäller, till exempel om det har ankommit för mycket eller för lite varor, och inte det antal som har ankommit.

Meddelandet om avvikelse ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum
 • Lager-id/GLK
 • Avvikelse; till exempel kolli- eller viktavvikelse, skada
 • Saknad plomb, om tillämpligt
 • Information om sändningens MRN/godsnummer
 • Kontaktuppgifter

Uppgifter som en deklaration för tillfällig lagring ska innehålla

 • Uppläggningsdatum
 • Varupostnummer (antal varuposter)
 • Underskrift/Bestyrkande (kontaktuppgift till innehavare av annan godkänd plats)
 • Tidigare dokument (SID om tillämpligt)
 • Ytterligare uppgifter
 • Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter
 • LRN (under övergångsperioden ersätts detta av godsnummer: GLK (godslokalkod)-ÅR-LÖPNR eller GLK-DATUM)
 • Identifiering av lager
 • Deklarantens Eori-nummer
 • Ombudets Eori-nummer
 • Kod för ombudsstatus
 • Varornas förvaringsplats
 • Bruttovikt (kg)
 • Varubeskrivning
 • Kollislag
 • Antal kollin
 • Märken
 • Varukod (KN-nummer – inte obligatorisk om det finns en varubeskrivning)
 • Transportmedlets identitet vid ankomsten
 • Containernummer

Uppdaterad: 2020-04-27


4000