Tullverket

Samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet – tillstånd

Nytt från 1 maj 2016

Ett nytt tillstånd – tillstånd till samlad garanti, CGU, införs i samband med att den nya lagstiftningen UCC börjar tillämpas 1 maj 2016. Tillstånd till samlad garanti krävs då för ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för användning av tillståndet. Tillståndet innebär att en garanti ställs för det tullbelopp som motsvarar en tullskuld för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Läs om tillstånd i förändring. 


Grunden för transiteringsförfarandet kommer att vara densamma som i dag fram till 2019. EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att börja användas i oktober 2019. Men redan från den 1 maj 2016 förändrades vissa delar av transiteringsförfarandet.

Uppdaterad: 2019-05-27


4000