Tullverket

Lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager, notering i bokföringen – tillstånd

Tillståndet upphörde den 1 maj 2016. Om du har ett beviljat tillstånd kan du fortsätta att använda det fram till dess det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar dig när det är aktuellt att ompröva ditt tillstånd.


Lokalt klareringsförfarande är ett förenklat förfarande som ger dig smidigare tullrutiner. Om företaget har tillstånd till lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager och förenklingen KSF01 Lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager typ A, C, D eller E behöver du inte åka till en tullklareringsexpedition innan du ska lägga upp dina varor.

Tillståndskod: TVLLQ
Förenkling: KSF01

Med tillståndet TVLLQ och förenklingen KSF01 slipper företaget att visa upp sina varor vid svensk gräns. När varorna passerar gränsen lämnas en underrättelse och sedan kan varorna transporteras till ditt tullager. När godset anländer till företaget (eller annan plats som godkänts av Tullverket) görs en notering i bokföringen, det vill säga en registrering i företagets affärssystem.

Noteringen i bokföringen ska innehålla uppgifter om bokföringsdag och de uppgifter som krävs för varornas identifiering. Registreringen måste ske så fort godset är avräknat. I samband med registreringen i affärssystemet ska det gå att definiera en händelse eller en statusförändring. Noteringen i bokföringen jämställs med en förenklad deklaration.

Uppdaterad: 2019-05-16


4000