Tullverket

Så använder du ditt tillstånd

Tillståndet till lokalt klareringsförfarande för export (godkänd exportör) gäller tills vidare.

När du får tillståndet är det viktigt att du läser igenom det ordentligt så du vet vilka villkor som gäller och känner till att det finns fall då du inte kan använda det. Dessutom innehåller tillståndet utförlig praktisk information om hur du ska göra när du börjar använda det.

Så skickar du in din exportdeklaration

Du ska skicka in exportdeklarationen med det elektroniska meddelandet UGE till oss innan varorna skickas för export. Förutom alla ordinarie uppgifter ska du också ange godslokalkoden i deklarationen så vi vet på vilken lastplats varorna finns. Använder du flera godslokaler ska varje lastplats ha en egen kod.

Godslokalkoden styr även deklarationen till rätt exporttullkontor. Det är särskilt viktigt att veta vilket detta är vid driftstörningar i vårt datasystem. Du ska också ange vilken tid du vill skicka varorna. När du skickat in exportdeklarationen till oss kommer du först att få en kvittens från Tulldatasystemet, TDS, som betyder att vi har tagit emot din deklaration för vidare bearbetning. Därefter får du ytterligare ett meddelande när varorna har blivit klarerade. Du ska alltså få två olika meddelanden från TDS innan du får skicka dina varor.   

Innan du skickar iväg varorna ska du skriva ut exportföljedokumentet (EAD). EAD ska visas upp för utfartstullkontoret vid EU:s yttre gräns. Vill du ha bevis på att varorna har exporterats ska du skriva den femsiffriga koden 30400 i fält 44 på dokumentet. Beviset på att varorna fysiskt lämnat EU får du med post från exporttullkontoret då utfartstullkontoret på elektronisk väg meddelat exporttullkontoret att varorna lämnat EU. Detta är ditt bevis på att varorna har exporterats.  

Så här gör du, steg för steg

  • Läs noga igenom ditt tillstånd.
  • Skicka in exportdeklarationen med det elektroniska meddelande UGE. Kom ihåg att ange godslokalkod samt vilken tid du vill skicka varorna.
  • Du får först en kvittens från TDS på att vi har tagit emot din deklaration. Sedan får du ett nytt meddelande när varorna blivit klarerade. Nu har du möjlighet att skicka dina varor.
  • Innan du skickar iväg varorna skriver du ut EAD. Vill du ha bevis på att varorna exporterats skriver du den femsiffriga koden 30400 i fält 44 på dokumentet.

Uppdaterad: 2017-02-20Captcha * (obligatorisk)