Tullverket

Elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i hamn/flygplats

Det finns två olika elektroniska meddelanden som kan generera elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i hamn/flygplats eller på samlastningsplats

  • UGE - meddelande vid lokalt klareringsförfarande export (godkänd exportör)
  • ALE - aviseringsmeddelande (underrättelse) vid lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen (NIB).

Export/avisering med lastplatskod

Har du export direkt från Sverige till ett land utanför EU, det vill säga att utfartstullkontoret är i Sverige, kan du under vissa förutsättningar göra så att ett elektroniskt bevis om att dina varor är klarerade (elektroniskt klareringsbevis ZKB eller ZKL) genereras till en vald mottagare. Klareringsbeviset ersätter utskrift av exportföljedokumentet EAD.

För att det ska gå ut ett klareringsbevis till mottagaren ska du ange en giltig treställig lastplatskod i det elektroniska meddelandet. Utöver detta ska normalt information om bokningsnummer och containernummer eller motsvarande anges.

När du skickar meddelandet UGE eller ALE med en giltig lastplatskod innebär det att informationen från en klarerad exportdeklaration skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn, som är innehavare av den angivna lastplatsen. Meddelandet UGE genererar ZKB och ALE genererar ZKL.

För dig som är exportör

Du kan sända UGE med lastplatskod utan ytterligare ansökan, om du har tillstånd till lokalt klareringsförfarande för export (godkänd exportör), TVGEX och tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket, TVEUP med produktionsmedgivande för UGE.

Information om hur du får ett produktionsmedgivande för UGE finns i länken till höger. När det är godkänt och du fått produktionsmedgivande ansöker du om TVGEX, se länk till höger.

Har du TVGEX och lämnar dina exportdeklarationer via Tullverkets internetdeklaration fyller du bara i de tre extra fälten i det befintliga formuläret för UGE (lastplats, bokningsnummer och containernummer).

För att sända ALE ska du ha tillstånd till lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen, TVLKE. Mer information, se länk till höger.

Förutsättningar för mottagare av ZKB och ZKL

För att ta emot meddelandena ZKB och ZKL krävs Tillstånd att ta emot klareringsbevis export, TVEKB.

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket, TVEUP

Tester av meddelandet UGE inkl ZEM och utskift EADPDF

Tillstånd till lokalt klareringsförfarande för export (godkänd exportör), TVGEX

Tester av meddelanden ALE, UFFPDF

Tillstånd till lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen, ALE

Tillstånd att ta emot klareringsbevis export, TVEKB

Information om hur du återkallar ditt tillstånd

Förteckning över mottagare som har tillstånd att ta emot elektroniskt klareringsbevis för export. Kontakta mottagaren innan du börjar skicka.

MottagareLastplatskod

APM Terminal AB, org nr 556785-6306

VR 1. Tar emot ZKB och ZKL.

Cargo Center AB , org.nr. 556030-6374 

SR 3. Tar emot ZKB och ZKL.

Collicare Logistics AB , org nr 556741-5756

SR 6. Tar emot ZKB och ZKL.

Copenhagen Malmö Port AB, org nr 556027-4077

VR 7. Tar emot ZKB och ZKL.

DFDS Logistics Contracts AB, org nr 556993-2188

SR9. Tar emot ZKB.

Hallands Hamnar Halmstad AB, org nr 556008-5374

SR 5. Tar emot ZKB och ZKL.

Helsingborgs Hamn AB, org nr 556024-0979

SR 1. Tar emot ZKB och ZKL.

Hutchison Ports Sweden AB, org nr 556773-2291

VR 8. Tar emot ZKB och ZKL.

Norrköpings Hamn & Stuveri AB, org nr 556007-2679

VR 9. Tar emot ZKB och ZKL.

SAS Ground Handling Sweden AB, 556934-7924

SR 7. Tar emot ZKB och ZKL.

Södertälje Hamn AB, org nr 556063-5145

VR 5. Tar emot ZKB och ZKL.

TullSAM AB, org nr 559022-1403

SR 4. Tar emot ZKB.

Uddevalla Hamnterminal AB, org nr 556064-2745

VR 2. Tar emot ZKB.

Wallhamn AB, org nr 556669-2009

VR 6. Tar emot ZKB och ZKL.

 

Uppdaterad: 2019-01-04Captcha * (obligatorisk)