Tullverket

Kredittillstånd

Nytt från 1 maj 2016

Kredittillstånd ersattes den 1 maj 2016 av tillstånd till betalningsanstånd. Ett krav för att få betalningsanstånd är att en garanti ställs i de fall den aktuella tullskulden överstiger 1 000 euro. I samband med att den nya tullkodexen börjar tillämpas kommer fler förfaranden än idag att omfattas av krav på garanti.

Företag som idag har ett kredittillstånd kan fortsätta att använda det till dess Tullverket tar kontakt och efter prövning ersätter kredittillståndet med tillstånd till betalningsanstånd.

Läs om tillstånd till betalningsanstånd.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Läs om tillstånd i förändring.

Uppdaterad: 2018-01-04


4000