Tullverket

Filialer till utländska bolag

En svensk filial till ett utländskt företag kan inte ha ett eget Eori-nummer eftersom filialen inte är en egen juridisk person.

I Sverige har alla filialer till utländska företag ett organisationsnummer som börjar med 5164.

Huvudföretag i ett annat EU-land

En filial som tillhör ett företag som är etablerat i ett annat EU-land och som har fått ett Eori-nummer i det andra EU-landet ska använda huvudföretagets Eori-nummer. När filialen tulldeklarerar ska den ange huvudföretagets Eori-nummer.

Filialen får i Tullverkets nationella databas ett organisationsnummer som börjar med siffrorna 5164. När filialen söker tillstånd registreras tillstånden på filialens organisationsnummer.

Huvudföretag i ett land utanför EU

Ett företag som är etablerat i ett land utanför EU och som har en filial i Sverige kan ansöka om ett Eori-nummer som gäller för såväl huvudföretaget som för filialen. Huvudföretaget får ett Eori-nummer som börjar med siffrorna 444 (SE + 10 siffror). När filialen tulldeklarerar ska den ange huvudföretagets Eori-nummer.

Filialen får i Tullverkets nationella databas ett organisationsnummer som börjar med siffrorna 5164. När huvudföretaget söker tillstånd registreras tillstånden på filialens organisationsnummer.

Sidan uppdaterades: 2020-11-27

Vad är ändrat:


4000