Tullverket

Systemleverantörsmöten

En viktig komponent för att Tullverket ska få in korrekta uppgifter är ett elektroniskt informationsutbyte med näringslivet.

För att ett företag ska kunna använda sig av elektroniskt informationsutbyte för att deklarera krävs registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) hos Tullverket. Företaget måste även få tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt system till Tullverkets system. Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som kommer att innebära ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Arbetet kommer resultera i att informationsutbytet med Tullverket kommer att förändras, både tekniskt och uppgiftsmässigt. Tullverket bjuder därför löpande in de som arbetar som systemleverantörer eller som utvecklare av systemstöd för tulltjänster, för att informera och diskutera de förändringar som står näst på tur.

Kontaktperson

Linus Fredriksson, sakkunnig med ansvar för det externa införandet

Cecilia Olsson, kundanalytiker

Minnesanteckningar från systemleverantörsmöten

Minnesanteckningar 2022

13 juni Pdf, 341.5 kB.
2 maj Pdf, 385.9 kB.
1 februari Pdf, 295 kB.

Minnesanteckningar 2021

30 september Pdf, 332.9 kB.
1 juni Pdf, 340.2 kB.

Minnesanteckningar 2020

2 juni Pdf, 562.6 kB.

Minnesanteckningar 2019

5 september Pdf, 256.5 kB.

Minnesanteckningar 2018

12 juni Pdf, 557.9 kB.

Minnesanteckningar 2017

24 oktober Word, 57.6 kB.
Bilaga till mötet 24 oktober, inkomna frågor Pdf, 946.3 kB.
1 februari Pdf, 464.6 kB.

Minnesanteckningar 2016

7 april Pdf, 181.2 kB.

Minnesanteckningar 2015

19–20 maj Pdf, 83.5 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya minnesanteckningar publicerade.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000