Tullverket

Systemleverantörsmöten

En viktig komponent för att Tullverket ska få in korrekta uppgifter är ett elektroniskt informationsutbyte med näringslivet.

För att ett företag ska kunna använda sig av elektroniskt informationsutbyte för att deklarera krävs registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) hos Tullverket. Företaget måste även få tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt system till Tullverkets system. Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som kommer att innebära ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Arbetet kommer resultera i att informationsutbytet med Tullverket kommer att förändras, både tekniskt och uppgiftsmässigt. Tullverket bjuder därför löpande in de som arbetar som systemleverantörer eller som utvecklare av systemstöd för tulltjänster, för att informera och diskutera de förändringar som står näst på tur.

Kontaktperson

Cecilia Olsson, kundanalytiker
Karolina Lönnqvist Duras, kommunikationsstrateg

Minnesanteckningar från systemleverantörsmöten

Minnesanteckningar 2020

2 juniPDF

Minnesanteckningar 2019

5 septemberPDF

Minnesanteckningar 2018

12 juniPDF

Minnesanteckningar 2017

24 oktoberWord
Bilaga till mötet 24 oktober, inkomna frågorPDF
1 februariPDF

Minnesanteckningar 2016

7 aprilPDF

Minnesanteckningar 2015

19-20 majPDF

Sidan uppdaterades: 2021-03-15

Vad är ändrat: Kontaktperson ändrad

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000