Tullverket

Godkännande för att importera varor tullfritt

Katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan få ett tillstånd av Tullverket om godkännande som mottagare att importera varor tullfritt. Det innebär exempelvis att privata företag inte kan erhålla ett sådant godkännande.

Tänk på att med begreppen välgörenhetsorganisation och filantropisk organisation innefattas att det ska vara fråga om ideell verksamhet varför organisationer vars verksamhet bedrivs i vinstdrivande syfte inte heller kan godkännas för tullfri import.

Den som är verksamhetsansvarig vid organisationen ska skicka in en ansökan om tillstånd om godkännande för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogas styrkande handlingar som organisationens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och en försäkran om att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor.

Uppdaterad: 2020-05-04


4000