Tullverket

Återexport efter aktiv förädling

Om du avslutar den aktiva förädlingen med återexport ska du lämna en tulldeklaration för återexport. För att få ett bevis på att varorna har exporterats är det viktigt att du fyller i rätt koder i tulldeklarationen.

Tulldeklaration för återexport

Tulldeklaration ska lämnas elektroniskt via EDI eller TID till tulldatasystemet.
Begäran om tullklarering ska ske hos den tullklareringsexpedition som är ansvarig för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export.   

Tänk på följande när du fyller i uppgifterna för återexport i deklarationen

Fält 31 – Varubeskrivning

Beskrivningen av förädlingsprodukterna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod

Varukoden för förädlingsprodukterna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 37 – Förfarande

Ange förfarandekod 3151.

Vid export i förväg ska du istället ange förfarandekod 1100. För detta krävs särskilt medgivande.

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange dokumentkod C601 och tillståndsnumret för aktiv förädling.

Fält 44 – Särskilda upplysningar

Ange koden 30400. Se mer information under rubriken Exportbevisning nedan.

Fält 46 – Statistiskt värde

Det statistiska värdet ska anges som om de exporterade varorna helt producerats inom EU.

Läs mer om hur du fyller i exportdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Exportbevisning

För att få ett bevis på att varorna har exporterats ska du i deklarationen ange koden 30400 i fält 44, så att det framgår av exportföljedokumentet (EAD) att ni vill ha ett exportbevis. För att utförseltullkontoret ska kunna bekräfta att varorna har förts ut ur EU behöver du visa upp din vara och exportföljedokumentet (EAD) på utförseltullkontoret.

Beviset på att varorna fysiskt har lämnat EU sker genom att utförseltullkontoret bekräftar exporten elektroniskt. I de fall det rör sig om indirekt export (utförseltullkontoret ligger i annat medlemsland) behöver du inte ange koden 30400 eftersom dessa exporter alltid avslutas elektroniskt i EU-systemet Export Control System (ECS). Notera dock att du ändå bör ange koden 30400 för sändningar som kan komma att omdestineras till ett svenskt utfartstullkontor.

Om du vill kunna se vilka exporter som har utförselbekräftats och eventuellt skriva ut ett exportbevis bör du se till att ditt företag har tillgång till tjänsten Exportbevis på tullverket.se eller den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden.

Här hittar du mer om exportbevis.

Här hittar du Tullverkets tjänster för företag.

Transitering vid återexport

I det fall där en tulldeklaration för återexport har lämnats och varorna (förädlingsprodukterna) ska transiteras intygar avgångskontoret att varorna har förts ut genom en attest på exportföljedokumentet (EAD) på begäran av transportören. Detta EAD ska du sedan bifoga till avräkningsnotan.

På transiteringsdeklarationen ska du i fält 44, Bilagda handlingar, typ, ange koden 830 (export), i Bilagda handlingar, referens, MRN/tull-id och i Kod för särskilda upplysningar  någon av koderna 10200 (AF-varor) eller 10300 (AF-varor, handelspolitik).

För närmare upplysning angående transitering, kontakta din speditör eller din tullklareringsexpedition.

Uppdaterad: 2019-01-17Captcha * (obligatorisk)