Tullverket

Turkiet

Ursprungsregler:

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter:
Beslut 1/1998PDF av associeringsrådet EU-Turkiet, EGT L 86, 1998
Protokoll 3 till beslut 1/1998 innehåller ursprungsregler och bearbetningslista.

Texten i protokoll 3 till beslut 1/1998 ersätts från och med 1 januari 2007 med texten i Beslut 3/2006 av Associeringsrådet EG-Turkiet.

Observera att ursprungsreglerna och bearbetningslistan i handelsordningen för vissa jordbruksprodukter är endast tillämpliga för varor upptagna i handelsavtalet för vissa jordbruksvaror mellan EG och Turkiet (Annex I Amsterdam Treaty)

Kol- och stålprodukter:
Ursprungsregler kol/stålPDF Protokoll 1 till avtalet (Beslut 1/2009 - EUT L 143, 2009). Observera att ursprungsreglerna och bearbetningslistan endast är tillämpliga för varor upptagna i avtalet. Under rubriken "Varuomfattning" nedan kan du se vilka varor som omfattas av avtalet om handel med kol- och stålprodukter.

Tullunion:

Det finns inga ursprungsregler för varor som omfattas av tullunionen. Förmånsbehandling för dessa varor kan medges om de är i fri omsättning i gemenskapen eller i Turkiet. Detta ska styrkas med ett varucertifikat A.TR.

Kumulation:

Pan-Europeiska frihandelsområdet

Europa och medelhavsområdet där tillämpligt.

Västra Balkan, tillåtet för de varuslag som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU-Turkiet.

Varuomfattning:

Handelsordningen för vissa jordbruksprodukter (Beslut 1/1998):
Varulista
Särskilda arrangemang
- Protokoll 1PDF import till gemenskapen av jordbruksprodukter
Bilagan till protokoll 1 är inarbetad enligt beslut 2/2006 av associeringsrådet EG - Turkiet (EUT L 367, 2006);

- Protokoll 2PDF import till Turkiet av jordbruksprodukter
Bilagan till protokoll 2 är inarbetad enligt beslut 2/2006 av associeringsrådet EG - Turkiet (EUT L 367, 2006).

Kol- och stålprodukter:
Avtal om handel med kol- och stålprodukterPDF (EUT L 227, 1996) bilaga I (sid. 7-15).

De varor som omfattas av avtalet framgår av bilaga I (sid. 7-15). Observera att den version av bilaga I som är tillgänglig i EUT L 227 är från 1996 och angivna HS-varukoder stämmer inte alltid överens med de HS-varukoder som används i dag. En inofficiell uppdatering av bilaga I till de HS-varukoder som används i dag har framtagits av kommissionen. Kommissionens uppdatering presenteras här med reservation för eventuella felPDF.

Tullunionen (Beslut 1/1995):
Alla varor som inte är upptagna i handelsordningen för vissa jordbruksprodukter eller i avtalet om handel med kol- och stålprodukter omfattas av tullunionen.

INTYG för varor som omfattas av tullunionen:

Varucertifikat A.TR (får även utfärdas av godkänd exportör som har särskilt tillstånd).

TillämpningsföreskrifterPDF vid användandet av A.TR m.m. avseende beslut 1/1995 (beslut 1/2006 - EUT L 265, 2006, sid. 18), rättelse till beslut 1/2006 (EUT L 267, 2006 sid. 48) är inarbetad.

Leverantörsdeklaration, artikel 44-52 i tillämpningsföreskrifterna (beslut 1/2006). Används när ursprung behöver styrkas för en vara som omfattas av tullunionen, till exempel för kumulationsändamål.

Ursprungsintyg i frihandelsavtalen (handelsordningen för vissa jordbruksprodukter och avtal om handel med kol- och stålprodukter):

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED
Fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.
En s.k. godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Värdegränser i frihandelsavtalen:

6 000 euro - 64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Giltighetstid för varucertifikat A.TR:  

4 månader  

Avtal:

AssociationsavtalPDF

- Tilläggsprotokoll rådets beslut 2005/672/EGPDF om tilläggsprotokoll

- TilläggsprotokollPDF till avtalet om associering mellan EG och Turkiet

- Rådets beslut 2005/673/EGPDF om ändring av bilaga II av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

TullunionPDF - Beslut 1/1995 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen (96/142/EG)

Avtal om handel med kol och stålprodukterPDF, EGT L 227, 1996 om handel med vissa kol- och stålprodukter (frihetsavtal)

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter (i princip ett frihandelsavtal) Beslut 1/1998PDF av associeringsrådet EU-Turkiet, EGT L 86, 1998

_______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000