Tullverket

Sydafrika

Ursprungsregler:

Från och med 10 oktober 2016 omfattas Sydafrika av avtalet om ekonomiskt parternskap med SADC-staterna artikel 22PDF, protokoll nr 1PDF

Kumulation:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3-6PDF och artikel 30PDF

Varuomfattning:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23-25PDF och bilaga I,PDF IIPDF och IIIPDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK             
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader

Avtal:

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (E) 2016/1623, PDFEUT L 250, 2016.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 10 oktober 2016, EUT L 274, 2016.PDF
______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000