Tullverket

Mexiko

Ursprungsregler:

Bilaga III till beslut 2/2000PDF

Beslut 1/2002PDF (arbetsordning för gemensamma kommittén)

Beslut 5/2002PDF (bearbetningslistan)

Beslut 1/2004PDF

Meddelande till näringsidkarePDF (EGT C 187, 2000)

Kommissionens rekommendationer vid export till MexikoPDF

Kumulation:

Bilateral

Varuomfattning:

Bilaga till beslut 2/2000PDF

Gemensamma förklaringarPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 55 000 SEK
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader

Avtal:

InterimsavtalPDF (EGT L 226, 1998)

Förordning nr 1362/2000PDF om genomförande av tullbestämmelser (EGT L 157, 2000) till beslut 2/2000PDF, (EGT L 245, 2000)

Beslut nr 1/2020 av gemensamma rådet EU–Mexiko om ändring av bilaga I, III och VI till beslut 2/2000 som en följd av Kroatiens anslutning till EU 1 juli 2013.

Förklarande anmärkningar rörande bilaga IIIPDF (EGT C 128, 2001) ändringen i (C 40, 2004) är inarbetad.
_______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000