Tullverket

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Här får du en översikt över logistiken i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige med ett helt elektroniskt informationsutbyte.

Under tiden som transportmedlet och varan förs från ett annat land in i Sverige pågår ett elektroniskt utbyte av information.

Informationsutbytet behöver göras i flera av varandra beroende steg som har olika syften. Utbytet görs mellan olika aktörer vid olika tillfällen.

De olika stegen

Transportmedlets och varans väg in i Sverige består av sex steg:

 1. Summarisk införseldeklaration (SID)
  När: Olika tidsfrister beroende på transportslag.
  Varför: Tullverket ska kunna upptäcka och hantera hot mot säkerhet och skydd.

 2. Förhandsanmälan av transportmedlets ankomst (fartyg och flyg)
  När: Olika tidsfrister beroende på transportslag.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om var och när transportmedlet förväntas ankomma.

 3. Anmälan om transportmedlets ankomst
  När: Vid transportmedlets ankomst.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om att transportmedlet har ankommit.

 4. Anmälan om varans ankomst
  När: Vid ankomst.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om att en vara har ankommit, om en varas tullstatus och om hur varan ska hanteras i nästa steg.

 5. Tillfällig lagring
  När: Senast när en vara har anmälts.
  Varför: Tullverket ska kunna tillåta förvaring av varor under en begränsad tid i väntan på hantering i nästa steg.

 6. Deklaration för tullförfarande eller återexport
  När: Innan Tullverket ska godta deklarationen.
  Varför: Tullverket ska få in korrekt uppbörd och handelsstatistik samt kunna kontrollera restriktionsvillkoren.

Uppdaterad: 2018-09-12


4000