Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk in- och utförseldeklaration

Förändringarna kring föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) kommer att införas i olika faser med början 2021.

Förändringarna som rör föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) kommer att införas i olika faser. Den första fasen inleds våren 2021 och berör post- och expressförsändelser. Då ställs krav på att SID för dessa försändelser ska lämnas digitalt till EU:s tullmyndigheter före avgång från tredjeland. Det beräknas inte ske några förändringar för övriga trafikslag förrän 2024. 
 
Vad gäller föranmälan vid export (summarisk utförseldeklaration, SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

 

Uppdaterad: 2019-12-05


4000