Tullverket

Framtida tullhantering

Förbered dig för den nya processen för anläggning för tillfällig lagring

Det är viktigt att du planerar för hur ditt företag ska hantera övergången till den nya digitala lösningen.

Efter att den nya systemlösningen har införts har alla företag ett år på sig att gå över till den nya lösningen. Efter det året måste alla lämna sina deklarationer för tillfällig lagring digitalt.

För att vara säker på att kunna hantera det nya systemet måste du förbereda dig i god tid tillsammans med dem du kommer att samarbeta med. Här har vi samlat information som ska hjälpa dig att komma igång.

Se till att du kan lämna uppgifter

Först och främst måste du se till att du verkligen kan lämna uppgifter till Tullverket digitalt. Du kan lämna uppgifter på två sätt, antingen via Tullverkets webbtjänster eller via elektroniskt informationsutbyte (EDI) i en system-till-systemlösning. Du behöver förbereda dig på olika sätt beroende på vilken av lösningarna du planerar att använda.

Du som ska lämna uppgifter via webbtjänsterna

Om företaget använder Tullverkets webbtjänster för att anmäla varor till en anläggning för tillfällig lagring måste du se till att både företaget och du som ska lämna uppgifterna har behörighet till Tullverkets webbtjänster.

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Du som ska lämna uppgifter via EDI

Om företaget använder en systemlösning för att lämna meddelanden måste du tänka på det här:

  1. Ansök om tillstånd för att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP) för att kunna göra egna tester av företagets system mot Tullverkets företagstestmiljö.
  2. Skicka slutprov till företagstestmiljön för varje meddelande som ni kommer att använda.
  3. När ett slutprov är godkänt får ni produktionsmedgivande för meddelandet. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan ni skicka och ta emot meddelanden i produktion.

Läs mer om EDI och de olika stegen för att komma igång med elektroniskt informationsutbyte.

Skaffa tillgång till Tullverkets tjänster på webben

Även du som planerar att använda en EDI-lösning för att lämna uppgifterna behöver ha tillgång till Tullverkets webbtjänster. Det är mycket viktigt av två anledningar:

  1. Vissa tjänster, som används sällan, kommer inte att erbjudas i en system-till-system-lösning utan är bara tillgängliga via Tullverkets webbtjänster.
  2. Om ni får tekniska problem med företagets system-till-system-lösning kan ni tillfälligt använda webbtjänsterna för att skicka och ta emot meddelanden.

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Flexibelt införande

Under införandeperioden kommer det att finnas två olika sätt att deklarera varor till en anläggning för tillfällig lagring:

  • den nya digitala lösningen där det är möjligt att skicka in digitala deklarationer för tillfällig lagring och att aktivera dessa antingen via en system-till-system-lösning eller via Tullverkets webbtjänster
  • det gamla sättet att lämna uppgifter till Tullverket.

Båda dessa lösningar kan användas parallellt. Det innebär att tillståndshavaren under den här perioden måste kunna hantera det informationsflöde som är kopplat till anläggningen på två olika sätt, med en parallell hantering av gammalt och nytt.

Det flexibla införandet gör det möjligt att under införandeperioden successivt anpassa verksamheten till ett helt digitalt flöde. I stället för att tillståndshavaren behöver sätta ett specifikt datum efter vilket det bara går att använda sig av den nya lösningen gör det flexibla införandet att den som vill kan införa det nya uppgiftslämnandet stegvist och parallellt med det gamla.

För att detta ska fungera är det är viktigt att det finns en dialog mellan de olika aktörerna. Dialogen är särskilt viktig i de fall du som är tillståndshavare inte kommer att agera som deklarant eller vara den person som aktiverar en deklaration för tillfällig lagring.

Bokföring under den flexibla införandeperioden

Oavsett om en position i bokföringen har upprättats på grund av ny eller gammal uppgiftslämning gäller samma regler vid bokföringen, och innehållet måste följa kraven i kompletteringsförordningens artikel 116.

Några väsentliga delar är:

  • Bokföringen ska följa svensk redovisningssed.
  • Bokföringen måste alltid vara uppdaterad.
  • Det måste finnas verifikationskedjor och styrkande handlingar till bokföringen.

Läs mer om krav på bokföring för en anläggning för tillfällig lagring.

Starta i tid

Även om införandet är flexibelt så är införandeperioden endast tolv månader. Under den tiden måste alla ställa om. När de tolv månaderna är över är det ett krav på att använda den digitala lösningen för att varor ska kunna ankomma till en anläggning för tillfällig lagring.

Vi rekommenderar att du inte väntar till sista minuten för att genomföra ändringen. Skulle något gå fel eller ta längre tid än du räknat med finns risken att du inte kan använda anläggningen för tillfällig lagring när övergångsperioden är över.

Det är därför viktigt att ni i ett tidigt skede inleder en dialog mellan alla inblandade parter för att ni ska kunna skapa en hantering som fungerar både för tillståndshavaren och för den person som vill lagra varor på anläggningen.

Uppdaterad: 2019-01-02Captcha * (obligatorisk)