Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarera varor till en anläggning för tillfällig lagring

Att anmäla varor till en anläggning för tillfällig lagring sker i flera steg. Först ska en deklaration lämnas för att därefter aktiveras när varorna ankommer till lagret. De olika stegen innebär olika ansvar och roller, och det kan vara olika aktörer som utför dem.

Tullverket kommer inledningsvis att ta fram en digital lösning som innebär att uppgiftslämnaren ska lämna en deklaration för tillfällig lagring i förväg innan varorna ankommer till lagret. Deklarationen ska sedan aktiveras av en uppgiftslämnare efter att varorna har ankommit.

Olika ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen till Tullverket eller som aktiverar den. Deklarationen kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören.

Sedan kan den aktör som har tillgång till information om att varorna har ankommit vara den som aktiverar deklarationen. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Deklaration för tillfällig lagring

Det ska alltid lämnas en digital deklaration när varor ankommer till en anläggning för tillfällig lagring. Detta gäller oavsett om varorna anmäls till en anläggning för tillfällig lagring som finns i direkt anslutning till gränsen, exempelvis en flygplatsterminal eller en hamnterminal, eller om de transiteras direkt till ett lager som inte ligger i anslutning till gränsen. Deklarationen får lämnas tidigast 30 dagar innan varorna beräknas ankomma.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000