Tullverket

Framtida tullhantering

Anläggning för tillfällig lagring

Tillfällig förvaring heter efter den 1 maj 2016 tillfällig lagring. Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kan du fortsätta att använda det tills tillståndet har omprövats.

Införandet uppskjutet

Tullverket har beslutat att tillfälligt stoppa införandet av den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring. Orsaken är ett förslag från EU-kommissionen som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas. I dagsläget vet vi inte när införandet kommer att ske, men troligtvis blir det tidigast under 2020.

Läs mer om beslutet att stoppa införandet.

Hur ska uppgifterna lämnas?

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas elektroniskt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en elektronisk deklaration för tillfällig lagring som sedan ska aktiveras senast när varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring.

Olika roller och ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen. Den kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Uppdaterad: 2019-12-05


4000