Tullverket

Framtida tullhantering

Tillstånd i förändring

Sättet att ansöka om och hantera tillstånd som rör tullhanteringen påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen.

Ansökningar om AEO och BKB blir digitala

Från den 1 oktober 2019 ska du inte längre använda pappersblanketter för att ansöka om bindande klassificeringsbesked (BKB) eller AEO-tillstånd (godkänd ekonomisk aktör). I stället ansöker du digitalt i EU:s system för BKB- respektive AEO-ansökningar.

Du når systemen via en EU-portal (Trader Portal) som du loggar in i via Tullverkets e‑tjänster. Från e‑tjänsterna slussas du till EU-portalen där du sedan kan skicka in ansökan. Det är även där som all kommunikation mellan Tullverket och dig eller ditt företag sker.

Förändringen är ett steg i arbetet mot en helt digital tullhantering.

Läs om vad det innebär att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO).

Läs om bindande klassificeringsbesked (BKB).

Även kommunikationen blir digital

All kommunikation mellan dig och Tullverket kommer också att ske digitalt via EU-portalen. Det gäller både under den tid vi handlägger din ansökan och när du har ett beviljat tillstånd eller klassificeringsbesked. Det kan till exempel handla om förändringar som du som har ett AEO-tillstånd vill meddela Tullverket, eller att Tullverket meddelar dig om åtgärder från vår sida angående tillståndet.

För AEO kommer den digitala kommunikationen att kunna ske fullt ut tidigast från mitten av december 2019.

Systemet för tullbeslut

Eu-portalen används sedan den 2 oktober 2017 för ansökan om vissa tillstånd i Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS). I det här systemet kommer du så småningom att kunna ansöka om i princip alla tillstånd som styrs av EU-lagstiftningen. AEO-tillstånden kommer dock att ha sin egen applikation, se ovan.

I dagsläget ska du använda Systemet för tullbeslut för följande tillstånd:

  • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
  • tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje (RSS)
  • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
  • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd ska du tills vidare ansöka om via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver. 

Läs mer om Systemet för tullbeslut.

Sök tillgång till Tullverkets e‑tjänster

För att kunna ansöka digitalt via EU-portalen behöver det företag du ansöker för ha ett Eori-nummer. Både du och företaget måste också ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Uppdaterad: 2019-12-09


4000