Tullverket

Framtida tullhantering

Tullverkets genomförandeplan

I Tullverkets genomförandeplan finns ett 30-tal projekt utlagda mellan 2013 och 2025. Arbetet ska leda fram till målet att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt vid utgången av år 2025.

Befintlig genomförandeplan omarbetas under våren 2019.

Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull.

Klicka på bilden för större format.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000