Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid export

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat. Systemet används också i avtalen med Kanada och Japan.

Systemet med registrerade exportörer

  • ersätter successivt systemet med GSP-certifikat
  • används för registrering av företag som exporterar varor till Japan eller Kanada och vill upprätta ursprungsintyg.

Alla registrerade exportörer får ett Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt. De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det hos Tullverket.

Generelized System of Preferences, GSP

Systemet med GSP-certifikat som används för att styrka ursprunget vid import från GSP‑länder byts ut mot ett system där registrerade exportörer själva upprättar en ursprungsförsäkran. 

Även vissa exportföretag inom EU behöver vara registrerade exportörer. Det handlar om företag som

  • vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan kan importeras med en lägre tull eller tullfritt med ett ursprungsintyg från GSP‑landet.

Läs mer om vidaresändning av GSP-varor.

Läs mer export av material till GSP-länder för kumulation.

Kanada, Ceta

När du ska exportera ursprungsvaror till Kanada upprättar du en ursprungsdeklaration och för att kunna göra det behöver du vara registrerad exportör. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro.

Läs mer om avtalet med Kanada, Ceta.

Japan

Den 1 februari 2019 trädde avtalet med Japan i kraft.

Du som exporterar ursprungsvaror till Japan upprättar en ursprungsförsäkran och för att kunna göra det behöver du vara registrerad exportör. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro. Du som redan registrerat dig för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Kanada behöver inte registrera dig på nytt.

I frihandelsavtalet med Japan kan importörer även begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören, vilket kallas för importörens kunskap. Importören behöver då ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Läs mer om avtalet med Japan.

Läs mer om importörens kunskap.

Registrerad exportör, Rex

Läs mer om registrerade exportörer (Rex).

Ansök om Rex.


Uppdaterad: 2019-12-04


4000