Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid export

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat.

Systemet med GSP-certifikat som används för att styrka ursprunget vid import från GSP‑länder byts ut mot ett system där registrerade exportörer själva upprättar en ursprungsförsäkran. 

Alla registrerade exportörer får ett Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt. De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det hos Tullverket.

Även vissa exportföretag inom EU behöver vara registrerade exportörer. Det handlar om företag som

  • vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan kan importeras med en lägre tull eller tullfritt med ett ursprungsintyg från GSP‑landet.

Läs mer om registrerade exportörer (Rex).

Läs mer om vidaresändning av GSP-varor.

Läs mer om export av material till GSP-länder för kumulation.


Uppdaterad: 2020-03-10


4000