Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt exportsystem

Ett nytt system för hantering av tulldeklarationer för export kommer att tas fram i samband med att exporthanteringen ska anpassas till den nya EU-lagstiftningen.

Det nya exportsystemet

  • innebär en digital hantering av utförsel via sjö och flyg
  • ersätter TDS export och Exportkontrollsystemet
  • omfattar på sikt även centraliserad klarering för export.

Standardtulldeklarationen kommer att vara en central del i det nya exporthanteringen. Men det kommer att finnas möjlighet att använda sig av vissa förenklingar för de företag som har behov av det.

Vad innebär detta för dig?

Har du idag tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export kommer det att upphöra den 1 maj 2019. Omprövningsarbetet av dessa tillstånd pågår.

Standardtulldeklaration

Har du tillgång till alla uppgifter som ska lämnas när varorna lastas kan det enklaste sättet vara att skicka in en elektronisk standardtulldeklaration.

Registrering i deklarantens bokföring

I stället för det lokala klareringsförfarandet kommer det att finnas en möjlighet att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (EIR). EIR har dock sina begränsningar eftersom det i princip bara kan användas vid export till Norge. Dessutom måste samtliga uppgifter finnas i deklarantens bokföring innan varorna får lastas och exporten kan startas.

Förenklad deklaration för export

Om du har direkt export till andra länder än Norge och inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna lastas kommer det att finnas en möjlighet att använda en förenklad deklaration för export i väntan på att det nya exportsystemet finns på plats. Tillstånd till detta kan du exempelvis söka i samband med omprövningen av tillståndet till lokalt klareringsförfarande. För att få begränsat uppgiftslämnande för uppgifterna gällande säkerhet och skydd i den förenklade deklarationen behöver du ha tillstånd till AEOS - säkerhet och skydd.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000