Tullverket

Framtida tullhantering

Vägtransport

En helt elektroniskt hantering av varors ankomst kommer att införas i Sverige med start år 2019. Den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen trädde i kraft genomfördes ingen förändring utan hanteringen fortsätter så som tidigare fram tills att den nya hanteringen införs.

En stor del av godset som transporteras mellan Sverige och Norge sker med lastbil. För vägtransport sker anmälan idag genom att en fordonsanmälan på papper lämnas till tullkontoret för klarering av fordonstrafik. I framtiden ska hanteringen ske helt elektroniskt. Enligt den plan Tullverket har kommer förändringen att ske med start år 2019.

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *