Tullverket

Framtida tullhantering

Tullager

Från den 1 maj 2016 har hanteringen av tullagerförfarandet i Sverige förändrats.

Förändringen innebär att uppgifterna vid hänförande, hantering och uttag från tullager ska lämnas elektroniskt. Utöver möjligheten att lämna tullagerdeklarationer från system till system erbjuder Tullverket nya tjänster på tullverket.se. Nuvarande tillstånd ersätts av tillstånd till drift av anläggning för lagring i tullager. Det är även obligatoriskt att ha tillstånd till samlad garanti.

Övergångsbestämmelser

Senast den 1 november 2018 ska alla ha gått över till det nya tullagerförfarandet. Alla som i dag har giltiga tullagertillstånd måste få sina tillstånd omprövade. Under en övergångsperiod kan du som har fått ditt gamla tullagertillstånd omprövat använda det tillståndet.

Du kan lämna en tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet på två olika sätt: antingen via en systemlösning eller via tjänsten Tullager.

Använd tjänsten Tullager

 

Läs mer om EDI

Läs mer om hur du gör din tulldeklaration för tullager

Begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet

Här kan du läsa vad olika begrepp som används inom tullagerförfarandet betyder och om hur ansvaret inom förfarandet är fördelat.

Lär dig om begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet.

Tullagerförfarandet

Varor som kommer till Sveriges gräns ska anmälas till ett förfarande. Att ha varor på ett tullager kallas tullagerförfarandet.

Läs om tullagerförfarandet.

Befordran av varor

Att flytta varor under tullagerförfarandet – utan att göra en transitering – kallas att befordra varor. Du kan befordra varor från gränsen till ett tullager, mellan olika lagringsplatser i samma tillstånd och så småningom från tullagret till ett utförseltullkontor.

Läs om befordran av varor.

Krav på tullagerbokföringen

Du som har tillstånd att driva ett tullager måste föra en bokföring som är godkänd av Tullverket.

Läs mer om kraven på din tullagerbokföring.

Omprövning av tillstånd

Alla som i dag har giltiga tillstånd måste få sina tillstånd omprövade. Den 30 april 2018 räknar Tullverket med att samtliga tullagertillstånd ska vara omprövade.

Läs mer om omprövning av befintliga tullagertillstånd.

Frågor och svar om tullager

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om tullager.

Läs frågor och svar om tullager.

Gällande bestämmelser

  1. Tullkodexen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en ny tullkodex för unionen
  2. Kompletteringsförordning, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
  3. Genomförandeförordning, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
  4. Tullagen 2016:253
  5. Tullförordningen 2016:287

Uppdaterad: 2018-10-09Captcha * (obligatorisk)