Tullverket

Framtida tullhantering

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas före utgången av år 2024.

Användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

Det förenklade förfarande inom transitområdet för sjö och flyg som kallas förenklat förfarande nivå 2 kommer att upphöra att gälla den 1 maj 2018. Istället kan du ansöka om tillstånd att använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringshandling (ETD).

Har ditt företag tillstånd för förenklat förfarande, nivå 2, så måste du alltså ansöka om tillstånd att använda ETD. Tänk dock på att ditt företags tillstånd för förenklat förfarande, nivå 2, kan vara utfärdat i en annan medlemsstat. Om du vill ersätta det med ett tillstånd att använda ETD ska du i så fall söka tillståndet i den medlemsstaten. Det här är vanligast om ditt företag är aktivt inom flygområdet.

Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000