Tullverket

Framtida tullhantering

Vägtransport över Norgegränsen

En stor del av de varor som förs mellan Sverige och Norge transporteras med lastbil. Vid gränsen anmäls idag varorna till tullen genom att en fordonsanmälan på papper lämnas till tullkontoret för klarering. Nu planeras i stället införandet av en digital hantering.

Gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge innebär att exporten ut ur Norge och importen till Sverige klareras samtidigt på en enda tullstation. Samma sak gäller för exporten från Sverige och importen till Norge. På det sättet behöver chauffören bara stanna till en enda gång. Båda dessa flöden kommer att digitaliseras, men den direkta hanteringen vid gränsen kommer att se lite olika ut.

Import till Sverige

En digital lösning kommer att ersätta den pappersbaserade klareringen av transporter som kör över gränsen från Norge till Sverige.

Det återstår fortfarande många frågor att lösa och vi kommer att komplettera informationen på den här sidan allt eftersom vi vet mer.

Läs om arbetet i referensgruppen för förändringarna rörande vägtransport över Norgegränsen.

Klareringsautomater

Den tekniska lösningen på den svenska sidan kommer att bygga på att en chaufför anmäler sin ankomst i en klareringsautomat och får sitt besked att köra vidare till exempel genom ett trafikljus eller en bom. Detaljerna kring hanteringen är ännu inte klara.

Fördelar med att lämna uppgifter om varors ankomst i förväg

Lösningen med klareringsautomater bygger på att uppgifter om varornas ankomst lämnas i förväg för att sedan aktiveras vid gränsen. Att lämna uppgifter i förväg är inte obligatoriskt, utan en möjlighet som finns. Emellertid kan det finnas många fördelar med att lämna uppgifterna i förväg.

Om uppgifterna har lämnats i förväg kommer Tullverket att göra allt vi kan för att det ska gå så snabbt som möjligt vid gränspassagen. Eftersom vi får en chans att validera alla uppgifter innan bilen kommer till gränsen kommer väntetiden att bli kortare. Om ingen fysisk kontroll behöver göras kan chauffören direkt få klartecken att köra vidare.

Det kan alltid uppstå situationer då sändningen behöver hanteras manuellt, till exempel om det måste göras en kontroll. Däremot kommer det inte att bli något stopp för att uppgifterna inte är kompletta, då detta redan ska ha upptäckts och hunnit åtgärdas.

Varor där uppgifter inte lämnats i förväg

Om uppgifter om varornas ankomst inte har lämnats i förväg måste chauffören vid ankomsten ändå säkerställa att anmälan görs elektroniskt. Det är ännu inte bestämt om klareringsautomaten ska användas för den sändningen eller vilka sätt som kommer att finnas för att anmäla en sådan ankomst. Tullverket håller på att utreda hur det ska kunna gå till.

Viss fortsatt manuell hantering

Vissa typer av ärenden kommer fortfarande att behöva hanteras manuellt. Det gäller till exempel ATA-carneter och transiteringar som ska startas upp eller avslutas.

När det gäller övriga ärenden kommer bara de sändningar som har valts ut för kontroll att behöva hanteras manuellt av tullmyndighetens personal.

Eda, Hån och Svinesund

Ungefär 90 procent av den trafik över Norgegränsen som hanteras av svensk tull passerar via Eda, Hån och Svinesund. Därför kommer dessa tre orter att prioriteras vad gäller driftsättning av den nya lösningen med klareringsautomater. Det är däremot inte säkert att införandet kommer att ske samtidigt på alla dessa tre orter. Eventuellt kommer systemet att införas på en ort i taget. Någon tidsplan för detta har inte tagits fram.

När det gäller övriga gränsorter kommer vi att analysera behovet innan någon åtgärd görs. Det nya uppgiftslämnandet med en anmälan om varors ankomst kommer att vara digitalt även på dessa orter. Hur anmälan ska aktiveras är däremot inte utrett ännu.

Pilot för export från Sverige

Norge ligger lite längre fram i sin planering än Sverige och har redan börjat testköra sitt system i Örje med ett mindre antal företag i en pilotfas. Är du inte med i pilotgruppen berörs du inte i dagsläget.

Systemet bygger på tullidentitet – att det går att koppla ett i förväg inskickat ärende till en viss transport. Detta kommer att ske med hjälp av kameror som läser av bilens registreringsnummer. För att få använda lösningen krävs ett tillstånd.

Läs mer om ekspressfortolling hos norska tullen.

Trafiktillstånd

Tullverket kommer också att se över trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge  för att nå en gemensam hantering.

Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000