Tullverket

Framtida tullhantering

Processen för anläggning för tillfällig lagring

De förändringar som kommer att införas för anläggningar för tillfällig lagring i framtiden kommer att innebära en helt ny process och ett helt nytt uppgiftslämnande.

Bilden nedan visar processen då en vara deklareras till anläggning för tillfällig lagring. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg. Observera att vissa förändringar av bland annat begrepp kan komma att ske innan denna process införs.

Processkarta över processen för anläggning för tillfällig lagring

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Deklaration för tillfällig lagring

Upp till 30 dagar innan, men senast innan varornas ankomst, lämnas en deklaration för tillfällig lagring (TSDP).

2. Tar emot deklaration för tillfällig lagring

Tullverket tar emot deklarationen och gör en kontroll av formatet på uppgifterna. Deklarationen får ett MRN-nummer och statusen ändras till ”Ingiven – ej aktiverad”.

3. Aktivering av deklaration

När varorna ankommer aktiveras deklarationen av den som anmäler varornas ankomst.

Från och med nu anses varorna vara i tillfällig lagring och därmed påbörjas tillståndshavarens ansvar, inklusive bokföringsskyldigheten.

4. Aktiverar deklaration för tillfällig lagring

Tullverket validerar uppgifterna och skickar en kvittens till anmälaren av varornas ankomst. Deklarationen får nu statusen ”Ingiven – aktiverad”

5. Meddelar att deklarationen är aktiverad

Tullverket meddelar deklaranten att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – aktiverad”.

6. Tar emot meddelandet om aktiverad deklaration

Deklaranten tar emot meddelandet om att deklarationen är aktiverad.

7. Meddelar vilka varor som är anmälda

Tullverket meddelar tillståndshavaren vilka varor som är anmälda. Nu startar tidsräkningen på 90 dagars lagringstid.

8. Lagringen startar

Tillståndshavaren tar emot meddelandet från Tullverket om vilka varor som är anmälda (TSGP).

9. Hanterar deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kontrollerar och validerar innehållet i deklarationen för tillfällig lagring. Här bedöms exempelvis behovet av fysisk kontroll.

10. Meddelar att deklarationen är hanterad

Tullverket meddelar tillståndshavaren att deklarationen är hanterad.

11. Deklaration för tillfällig lagring hanterad

Tillståndshavaren tar emot meddelandet från Tullverket och deklarationen får nu statusen ”Ingiven – hanterad”.

Först nu kan varorna anmälas till olika tullförfaranden, exempelvis hänförande till tullagerförfarandet eller import, för att avsluta den tillfällig lagringen.

Om det skulle upptäckas avvikelser, antingen när varorna räknas upp eller om det sker under själva lagringen, ska tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport (TSDI) för att meddela Tullverket att det finns avvikelser.

Det är även nu möjligt att befordra varor inom samma tillstånd.

Sidan uppdaterades: 2021-02-10

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000