Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarera varor till en anläggning för tillfällig lagring

Att anmäla varor till en anläggning för tillfällig lagring sker i flera steg. Först ska en deklaration lämnas för att därefter aktiveras när varorna ankommer till lagret. De olika stegen innebär olika ansvar och roller, och det kan vara olika aktörer som utför dem.

Tullverket kommer inledningsvis att ta fram en elektronisk lösning som innebär att uppgiftslämnaren ska lämna en deklaration för tillfällig lagring i förväg innan varorna ankommer till lagret. Deklarationen ska sedan aktiveras av en uppgiftslämnare efter att varorna har ankommit.

Olika ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen till Tullverket eller som aktiverar den. Deklarationen kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören.

Sedan kan den aktör som har tillgång till information om att varorna har ankommit vara den som aktiverar deklarationen. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Deklaration för tillfällig lagring

Det ska alltid lämnas en elektronisk deklaration när varor ankommer till en anläggning för tillfällig lagring. Detta gäller oavsett om varorna anmäls till en anläggning för tillfällig lagring som finns i direkt anslutning till gränsen, exempelvis en flygplatsterminal eller en hamnterminal, eller om de transiteras direkt till ett lager som inte ligger i anslutning till gränsen. Deklarationen får lämnas tidigast 30 dagar innan varorna beräknas ankomma.

Vad ska deklarationen innehålla?

De uppgifter som ska ingå i en deklaration för tillfällig lagring bygger i huvudsak på den information som finns tillgänglig i olika slags transportdokument, exempelvis:

 • transportdokument vid fartygstransport (till exempel en Master Bill of Lading)
 • flygfraktsedel vid flygtransport (AWB)
 • fraktsedel vid vägtransport.

I lagstiftningen finns olika former av deklarationer för tillfällig lagring beskrivna, men inledningsvis kommer Tullverket endast att godta en deklaration i form av ett strukturerat elektroniskt meddelande med de uppgifter som ska finnas med enligt kolumn G4 i bilaga B till kompletteringsförordningen.

Aktivera deklarationen

När varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring ska deklarationen aktiveras.  Detta kommer att göras på olika sätt beroende på hur varorna ankommer till lagret.

Varorna transiteras till en anläggning för tillfällig lagring.

 1. En deklaration för tillfällig lagring skickas in till Tullverket, som längst 30 dagar innan varorna beräknas ankomma till lagret. Deklarationen är i detta läge inte aktiv.
 2. När transiteringsdeklarationen slutförs i NCTS aktiveras deklarationen för tillfällig lagring automatiskt.
 3. Varorna är nu anmälda till en anläggning för tillfällig lagring.

Om varorna ankommer med andra transiteringsförfaranden än via transiteringar i NCTS, exempelvis med Tir-carnet, får uppgiftslämningen ske på samma sätt som för flyg och sjö.

Varorna ankommer med fartyg

 1. En deklaration för tillfällig lagring skickas in till Tullverket, som längst 30 dagar innan varorna beräknas ankomma till lagret. Deklarationen är i detta läge inte aktiv.
 2. När varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring ska deklarationen aktiveras med ett meddelande som skickas till Tullverket. Deklarationen är då aktiverad och visar att varorna finns tillgängliga för kontroll. Aktiveringen ska innehålla uppgifter om transportmedel, plats för varornas ankomst samt en hänvisning till den eller de deklarationer för tillfällig lagring som tidigare lämnats in.
 3. Varorna är nu anmälda till en anläggning för tillfällig lagring.

Den portal som används för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp, MSW Reportal, ska även fortsättningsvis användas på samma sätt som idag. Att varorna har ankommit, så att deklarationen ska aktiveras, kan exempelvis utläsas från lossningsmedgivandet i MSW.

Varorna ankommer med flyg

 1. En deklaration för tillfällig lagring skickas in till Tullverket, som längst 30 dagar innan varorna beräknas ankomma till lagret. Deklarationen är i detta läge inte aktiv.
 2. När varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring ska deklarationen aktiveras med ett meddelande som skickas till Tullverket. Deklarationen är då aktiverad och visar att varorna finns tillgängliga för kontroll. Aktiveringen ska innehålla uppgifter om transportmedel, plats för varornas ankomst samt en hänvisning till den eller de deklarationer för tillfällig lagring som tidigare lämnats in.
 3. Varorna är nu anmälda till en anläggning för tillfällig lagring.

Uppdaterad: 2018-10-16Captcha * (obligatorisk)