Tullverket

Framtida tullhantering

Begrepp och ansvar inom tillfällig lagring

Här kan du läsa om olika begrepp som används i samband med tillfällig lagring och hur ansvaret när det gäller lagringen är fördelat.

Deklaration för tillfällig lagring

Den deklaration som lämnas för varor som lagras tillfälligt.

Uppgiftslämnare (deklarant eller dennes ombud)

Den som ansvarar för uppgifterna i en deklaration för tillfällig lagring.

Anläggning för tillfällig lagring

En lagringsanläggning där varor i tillfällig lagring får lagras i max 90 dagar.

Tillståndshavare

Den som har tillstånd att driva en anläggning för tillfällig lagring.

Uppgiftslämnarens ansvar

Uppgiftslämnaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta, se uppgiftslämnare.

Tillståndshavarens ansvar

Tillståndshavaren är ansvarig för

  • lagring av varorna
  • att säkerställa att tidsgränsen på 90 dagar inte överskrids
  • att inga varor undandras Tullverkets övervakning
  • att säkerställa att alla skyldigheter som hör samman med tillfällig lagring fullgörs
  • att säkerställa att de villkor som angetts i tillståndet åtföljs.

Sidan uppdaterades: 2021-02-10

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000